Jente som holder klær Vis bildetekst
Noe du lurer på? Her kan du lese spørsmål og svar om Røde Kors' klesinnsamling

Spørsmål og svar om Røde Kors' klesinnsamling

Røde Kors samler inn klær, sko, tilbehør og lette tekstiler til bruk i hjemmet. Her finner du de vanligste spørsmål og svar knyttet til vår klesinnsamling.

Hva kan du gi bort?

Vi tar gjerne imot:

  • Klær og sko til dame, herre og barn
  • Tilbehør som belter, smykker, og vesker
  • Lette tekstiler inkludert duker, gardiner, sengetøy og håndklær

Takk for det du gir er tørt og rent, og legges i lukkede poser.

Hva kan du ikke gi bort?

Vi kan dessverre ikke ta imot dyner, puter og gulvtepper. Heller ikke harde leker, bøker og kofferter.

Kan du gi bort ødelagt tøy?

Vi håndterer også ødelagte og slitte tekstiler, så lenge de er rene og tørre. Men vi ønsker mest mulig klær, sko og tilbehør som er helt og pent - og som dermed kan gjenbrukes av andre. Tusen takk for din gave!

Hvor kan du levere tøy og tekstiler?

Tøy og tekstiler kan enkelt gis via vår ordning for henting av tøy hjemme. Røde Kors har i tillegg innsamlingsbokser for tøy / klescontainere på utvalgte steder på Østlandet, og vi utvider stadig med flere steder.

Det er også mulig å levere til de flotte Røde Kors-butikkene rundt omkring i landet som tar imot klær.

Hva skjer med tøyet du gir til Røde Kors?

Røde Kors i Norge har ikke egne fasiliteter for sortering av brukte tekstiler og etterspørselen etter brukttøy her i landet er fortsatt liten. Tøyet som samles inn via våre innsamlingsbokser og henteordning selges derfor videre usortert til oppkjøpere som hovedsakelig er hjemmehørende i Polen. Det er overskuddet fra dette salget som skal gå til Røde Kors’ humanitære arbeid.

De fleste oppkjøperne har egne sorteringsanlegg og bruktbutikker. Noe av tøyet går videre til andre markeder utenfor Polen. Basert på tilbakemeldinger vi har fått gjennom verdikjeden fordeler den videre bruken av tøyet som samles inn seg slik:

  • 75-82 % gjenbruk globalt, hvorav 50 - 65 prosent av totalen blir solgt lokalt i butikk i Polen.
  • 5-14 % materialgjenvinning
  • 4-20 % forbrenning

Les gjerne mer om våre etiske retningslinjer (pdf. dokument)

Hvordan blir ditt brukte tøy til humanitær hjelp?

For å få mest mulig verdi ut av tøyet som samles inn i Norge gjennom våre innsamlingsbokser eog henteordning, selger vi tøyet og tekstilene til oppkjøpere som er hovedsakelig hjemmehørende i Polen. Alt overskudd fra dette salget skal bidra til Røde Kors’ humanitære arbeid i inn- og utland.

Hvorfor deler dere ikke ut tøyet til mennesker som trenger det i Norge eller i utlandet?

Vi får per i dag mest ut av verdiene som de innsamlede tekstilene representerer ved å selge dem videre.

I vårt internasjonale arbeid er det som oftest raskest, billigst og mest formålstjenlig å kjøpe nødvendige tekstiler lokalt. Dette fordi det tar tid og koster penger å sende tøy fra Norge, behovene varierer fra sted til sted og vi støtter lokal industri og næringsliv ved å kjøpe på stedet. I vårt sosiale arbeid i Norge hender det at vi bruker klær donert av enkeltpersoner og bedrifter, men tilgangen på tøy og tekstiler gjennom tøyinnsamlingen er langt høyere enn det våre sosiale aktiviteter har behov for.

Hvordan bidrar klesinnsamling til et mer bærekraftig samfunn?

Produksjonen av tekstiler er svært belastende for miljøet, blant annet knyttet til bruk av vann, energi og kjemikaler. Det ligger derfor en stor miljøgevinst i å øke bruk av de klærne og tekstilene som allerede er produsert.

Selv om tøy og tekstiler ikke er avfall, men representerer verdier, går fortsatt store mengder tekstiler i restavfallet. Innsamling av tøy og tekstiler for ombruk og til slutt materialgjenvinning er et viktig virkemiddel for å redusere mengden tekstilavfall og belastningen på miljøet ved ny produksjon av tekstiler.

I snitt har hver nordmann 80 kilo tekstiler hver og kaster 9 kilo årlig. Hver kilo tekstil som leveres for gjenbruk eller gjenvinning, sparer miljøet for i snitt 10 kg CO2, en halv liter kjemikalier og nesten 2500 liter vann.

Når du donerer et plagg til Røde Kors' tøyinnsamling sparer du derfor miljøet for ekstra belastning, i tillegg til å hjelpe mennesker som trenger det.

Har dere flere spørsmål om vår klesinnsamling?

På denne siden vil du finne ytterligere informasjon om vår klesinnsamling.

For mer informasjon om våre innsamlingsbokser, klikk deg inn her.

Om du ønsker mer informasjon om vår ordning hvor du kan donere tøy til Røde Kors hjemmefra kan du besøk denne siden.

Personvernerklæring Røde Kors Tøy og tekstil AS.