Jente som holder klær Vis bildetekst
Noe du lurer på? Her kan du lese spørsmål og svar om Røde Kors' klesinnsamling

Spørsmål og svar om klesinnsamlingen til Røde Kors

Røde Kors samler inn klær, sko, tekstiler og tilbehør. Her finner du de vanligste spørsmål og svar knyttet til vår klesinnsamling gjennom innsamlingsbokser og henteordning.

Hva kan du gi bort til Røde Kors' klesinnsamling?

Vi tar gjerne imot: 

  • Klær og sko til dame, herre og barn
  • Tilbehør som belter, smykker, og vesker
  • Tekstiler som duker, gardiner, sengetøy og håndklær

 Takk for det du gir er tørt og rent, og legges i lukkede poser. Tusen takk for din gave. 

Hva kan du ikke gi bort til Røde Kors' klesinnsamling?

Vi kan dessverre ikke ta imot dyner, puter og gulvtepper. Heller ikke leker, bøker, kofferter eller andre ting utover klær, sko, tilbehør og tekstiler. 

Kan du gi bort ødelagt tøy?

Vi håndterer også ødelagte og slitte tekstiler, så lenge de er rene og tørre. Men vi ønsker mest mulig klær, sko og tilbehør som er helt og pent - og som dermed kan gjenbrukes av andre. Tusen takk for din gave!

Hvor kan du levere klær, sko og tekstiler?

Klær, sko, tilbehør og tekstiler kan enkelt gis via vår ordning for henting av tøy hjemme. Røde Kors har i tillegg innsamlingsbokser for tøy / klescontainere på utvalgte steder på Østlandet. Vi utvider stadig med flere steder.

Hva skjer med tøyet du gir til Røde Kors?

Røde Kors i Norge har ikke egne fasiliteter for sortering av brukte tekstiler. I tillegg er etterspørselen etter brukttøy her i landet fortsatt liten. Tøyet som samles inn via våre innsamlingsbokser og henteordning selges derfor videre usortert til oppkjøpere som hovedsakelig er hjemmehørende i Polen. Det er overskuddet fra dette salget som skal gå til Røde Kors’ humanitære arbeid.

Les mer om hva som skjer med tøyet her >

Hvordan blir ditt brukte tøy til humanitær hjelp?

For å få mest mulig verdi ut av tøyet som samles inn i Norge gjennom våre innsamlingsbokser og henteordning, selger vi tøyet og tekstilene til oppkjøpere som er hovedsakelig hjemmehørende i Polen. Alt overskudd fra dette salget skal bidra til Røde Kors’ humanitære arbeid.

Hva er målet med arbeidet til Røde Kors?

Røde Kors hjelper mennesker i ditt nærmiljø, nasjonalt og internasjonalt. Røde Kors skal sikre rask, effektiv og relevant nødhjelp over hele verden i tilfelle naturkatastrofer, væpnet konflikt eller andre krisesituasjoner.

I Norge jobber Røde Kors blant annet med:

  • Å redusere ensomhet og inkludere flere i fellesskapet
  • Å tilrettelegge for at barn og unge skal oppleve mestring og danne vennskap 
  • Å hjelpe mennesker som har gått seg bort eller skadet seg på tur

Les mer om Røde Kors' arbeid her >

Hvorfor deler dere ikke ut tøyet til mennesker som trenger det i Norge eller i utlandet?

Vi får per i dag mest ut av verdiene som de innsamlede tekstilene representerer ved å selge dem videre.

I vårt internasjonale arbeid er det som oftest raskest, billigst og mest formålstjenlig å kjøpe nødvendige tekstiler lokalt. Dette fordi det tar tid og koster penger å sende tøy fra Norge, behovene varierer fra sted til sted og vi støtter lokal industri og næringsliv ved å kjøpe på stedet. I vårt sosiale arbeid i Norge hender det at vi bruker klær donert av enkeltpersoner og bedrifter, men tilgangen på tøy og tekstiler gjennom tøyinnsamlingen er langt høyere enn det våre sosiale aktiviteter har behov for.

Hvordan bidrar klesinnsamling til et mer bærekraftig samfunn?

Produksjonen av tekstiler er svært belastende for miljøet, blant annet knyttet til bruk av vann, energi og kjemikaler. Det ligger derfor en stor miljøgevinst i å øke bruk av de klærne og tekstilene som allerede er produsert.

Selv om tøy og tekstiler ikke er avfall, men representerer verdier, går fortsatt store mengder tekstiler i restavfallet. I snitt har hver nordmann 80 kilo tekstiler hver og kaster 9 kilo årlig. Innsamling av tøy og tekstiler for ombruk og til slutt materialgjenvinning er et viktig virkemiddel. Både for å redusere mengden tekstilavfall og belastningen på miljøet ved ny produksjon av tekstiler.

Når du donerer et plagg til Røde Kors' tøyinnsamling sparer du derfor miljøet for ekstra belastning. I tillegg kan det bidra til å hjelpe mennesker som trenger det.

Kan vi få en innsamlingsboks for tøy fra Røde Kors i nærområdet?

Vi setter gjerne ut flere innsamlingsbokser for tøy på det sentrale Østlandet. Ta kontakt på telefon 905 48 740 dersom vi kan plassere en boks der du bor, jobber eller eier eiendom. Vi tar også gjerne imot tips til gode plasseringer.

Les mer om våre innsamlingsbokser her > 

Har dere bruktbutikker? 

Røde Kors har flotte bruktbutikker rundt om kring i Norge som drives lokalt av lokalforeningene. Butikkene tar gjerne i mot klær og tekstiler. Noen av butikkene tar også i mot krims, ting og tang og lette møbler. Dersom du har en butikk i nærheten, ta gjerne turen innom for å høre hva du kan levere til den gjeldene butikken.  

Nyhetsbrev om tøyinnsamlingen

Vi sender deg gjerne vårt nyhetsbrev med markedsføring og informasjon om bruk og forbruk av klær, tøyinnsamling og Røde Kors' arbeid. 

Til påmelding

Personvernerklæring Røde Kors Tøy og tekstil AS.