Toppbilde Nepal

Statkraft

Statkraft er en av Røde Kors viktigste beredskapspartnere og bidrar til å redusere risikoen for katastrofer både nasjonalt og internasjonalt.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og vokser internasjonalt. Selskapet er opptatt av å styrke sitt samfunnsansvar i Norge og land der de er til stede og hvor det er behov for sosial og humanitær innsats.

Lokal beredskap

Statkraft ønsker å støtte tiltak som er til beste for samfunnet og selskapets partnere, og som medfører positiv synlighet, muligheter for relasjonsbygging og engasjement blant Statkrafts medarbeidere.
Statkraft samarbeider med lokale hjelpekorps tilknyttet Statkrafts vertskommuner i Norge og gir støtte til hjelpekorps til innkjøp av nødvendig utstyr til søk og redning i tråd med de nasjonale målene til Røde Kors Hjelpekorps, som er forankret i lokale samfunnsbehov.
Takket være Statkrafts bidrag til Røde Kors' fond for nødhjelp og katastrofehåndtering kan Røde Kors handle raskt når katastrofen rammer.
Støtte fra Statkraft har eksempelvis gått til innkjøp av kommandovogn til hjelpekorpsene i Indre Hardanger, fire snøskutere i Finnmark, to terrengssykler, snøscooterslede, nettbrett og digitale kartsystem til Trøndelag Røde Kors.

Internasjonal beredskap

I 2015 bidro Statkraft til Røde Kors' arbeid i forbindelse med jordskjelvene i Nepal, noe som gjorde at vi raskt kunne fatte beslutningen om å sende et feltsykehus med personell kun 48 timer etter det første jordskjelvet. Statkraft har i tillegg bidratt til vårt nødhjelpsarbeid i Øst Afrika, arbeide med Syriske flyktninger og jordskjelvet i Albania.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler