Spørsmål og svar tøy- og tekstilinnsamling

Her finner du de vanligste spørsmål og svar knyttet til Røde Kors' innsamling av tøy og tekstiler.

Hva kan jeg gi bort?

Vi tar gjerne imot:

  • Klær
  • Sko og støvler
  • Tilbehør som belter, smykker, og vesker
  • Lette tekstiler inkludert duker, gardiner, sengetøy og håndklær

Vi setter stor pris å få brukt tøy av høy kvalitet. Vi tar også imot slitte tekstiler til materialgjenvinning.

Takk for det du gir er tørt og rent, og legges i lukkede poser.

Hva kan jeg ikke gi bort?

Vi kan dessverre ikke ta imot dyner, puter og gulvtepper. Heller ikke harde leker, bøker og kofferter.

Hvor kan jeg levere tøy og tekstiler?

Tøy og tekstiler kan enkelt gis via vår ordning for henting av tøy hjemme. Røde Kors har i tillegg innsamlingsbokser for tøy (containere) på utvalgte steder på Østlandet, og vi utvider stadig med flere steder. Her finner du listen over hvor vi har innsamlingsbokser per nå.  

Hva skjer med tøyet og tekstilene jeg gir til Røde Kors?

For å få mest mulig verdi ut av tøy og tekstiler som samles inn i Norge selges det meste i Storbritannia gjennom den britiske nasjonalforeningen av Røde Kors. Vi selger også noe av det innsamlede tøyet videre til kommersielle oppkjøpere. Alt overskudd fra salget skal bidra til Røde Kors’ humanitære arbeid i inn- og utland.

Tøyet som samles inn selges enten i bruktbutikker eller går til materialgjenvinning og blir til produkter som pussefiller, møbelfyll og isolasjon. En liten del av tekstilene som verken kan gjenbrukes eller gjenvinnes blir destruert/går til energigjenvinning.

Anslaget over fordelingen mellom gjenbruk og gjenvinning tar utgangspunkt i klærne som går til Røde Kors i Storbritannia, siden dette er vår viktigste samarbeidspartner. Etter en første sortering som gjøres av britisk Røde Kors så sendes halvparten av tøyet og tekstilene til bruktbutikkene til Røde Kors i Storbritannia for salg, mens den andre halvparten av tøyet videreselges til andre aktører. Dette gir følgende fordeling av totalmengden tøy samlet inn av Røde Kors Tøy og tekstil AS basert på bransjetall:

  • 50 prosent gjenbruk/ombruk som klær i Storbritannia
  • 25 prosent gjenbruk/ombruk som klær i andre markeder
  • 23-24 prosent materialgjenvinning
  • 1-2 prosent energigjenvinning

Les gjerne mer om våre etiske retningslinjer (pdf. dokument)

Hvor blir tøyet og tekstilene sortert?

Mens Røde Kors i Storbritannia har fasiliteter for sortering og et stort bransje- og butikknettverk på plass har vi ikke tilsvarende infrastruktur i Norge. Vi samarbeider derfor med den britiske nasjonalforeningen av Røde Kors for sortering og videresalg.

Våre flotte bruktbutikker rundt omkring i Norge baserer seg på lokale donasjoner.

Hvordan blir mitt brukte tøy til humanitær hjelp?

For å få mest mulig verdi ut av tøy og tekstil som samles inn i Norge selger vi tøyet og tekstilene gjennom den britiske nasjonalforeningen av Røde Kors, og til kommersielle oppkjøpere. Alt overskudd fra dette salget skal bidra til Røde Kors’ humanitære arbeid i inn- og utland.

Pengene går dit behovet for hjelp er størst.

Hvorfor deler dere ikke ut tøyet til mennesker som trenger det i Norge eller i utlandet?

Vi får per i dag mest ut av verdiene som de innsamlede tekstilene representerer ved å selge dem videre. Mens Røde Kors i Storbritannia har fasiliteter for sortering og et stort bransje- og butikknettverk på plass har vi ikke tilsvarende infrastruktur i Norge.

I vårt internasjonale arbeid er det som oftest raskest, billigst og mest formålstjenlig å kjøpe nødvendige tekstiler lokalt fordi det tar tid og koster penger å sende tøy fra Norge, behovene varierer fra sted til sted og vi støtter lokal industri og næringsliv ved å kjøpe på stedet. I vårt sosiale arbeid i Norge hender det at vi bruker klær donert av enkeltpersoner og bedrifter, men tilgangen på tøy og tekstiler gjennom tøyinnsamlingen er langt høyere enn det våre sosiale aktiviteter har behov for.

Hvordan bidrar tøyinnsamling til et mer bærekraftig samfunn?

Produksjonen av tekstiler er svært belastende for miljøet, blant annet knyttet til bruk av vann, energi og kjemikaler. Det ligger derfor en stor miljøgevinst i å øke bruk av de klærne og tekstilene som allerede er produsert.

Selv om tøy og tekstiler ikke er avfall, men representerer verdier, går fortsatt store mengder tekstiler i restavfallet. Innsamling av tøy og tekstiler for ombruk og til slutt materialgjenvinning er et viktig virkemiddel for å redusere mengden tekstilavfall og belastningen på miljøet ved ny produksjon av tekstiler.

I snitt har hver nordmann 80 kilo tekstiler hver og kaster 9 kilo årlig, ifølge høringsutkastet til strategi for bærekraftig og sirkulært forbruk i Oslo 2018-2025. Studier fra Østfoldforskning viser at hver kilo tekstil som leveres for gjenbruk eller gjenvinning, sparer miljøet for i snitt 10 kg CO2, en halv liter kjemikalier og nesten 2500 liter vann.

Når du donerer et plagg til Røde Kors' tøyinnsamling sparer du derfor miljøet for ekstra belastning, i tillegg til å hjelpe mennesker som trenger det.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler