En person med ryggen til tar imot en is fra Røde Kors-frivillig. Vis bildetekst
Store smil: Den tolvte og siste gangen isbilen besøkte Nasjonalt ankomstsenter denne sommeren ble det satt ny rekord med 660 utdelte is. Foto: Ingeborg Øien Thorsland/Røde Kors

Sommerens glad-sak: Is til alle

Tolv torsdager på rad denne sommeren delte frivillige ved Råde Røde Kors ut over 5280 ispinner til beboere på Nasjonalt ankomstsenter.

Skrevet av: Ingeborg Øien Thorsland 

– Alle liker is, og det er enkelt å gjennomføre, sier initiativtaker Anders Lervold.

Mulighetene til å få til aktiviteter på Nasjonalt ankomstsenter i Råde er av ulike årsaker ikke så store. Men denne sommeren gjennomførte lokallaget en fast aktivitet som gledet både små og store beboere.

Presis klokka 17.00 hver torsdag ettermiddag svingte isbilen innom gårdsplassen til ankomstsenteret, fullastet med fløte-is og saft-is på pinne. Den etter hvert så velkjente melodien fra isbilen fikk beboere i alle aldre til å trekke mot bilen med forventningsfulle blikk.

Smilende mann i en isbil
Is-sjefen selv: Ildsjel og lokallagsleder Anders Lervold i aksjon. Foto: Ingeborg Øien Thorsland/Røde Kors

De frivillige fra Røde Kors sørget for at absolutt alle fikk tilbud om is. Mens noen delte ut ved isbilen, tok andre rødkledde en runde i rundt i brakkene og inn i de ulike venteområdene, med god støtte fra ansatte i driftsoperatør LINK.

Avtale med den lokale isbilen

Siden oppstarten i 2016 har Råde Røde Kors gjennomført sporadisk utdeling av is på senteret. Men da i mindre mengder og mest rettet mot barn. I fjor tok lokallagsleder Lervold kontakt med Diplom-Is, som kjører den lokale isbilen, for å høre om de hadde mulighet til å komme innom ankomstsenteret denne sommeren.

– Vi fikk ja fra sjåføren med en gang. Og det bør nevnes at Diplom-Is har sponset oss med 2-4 pakker is hver gang vi deler ut på senteret, sier Lervold.

To smilende kvinner utendørs.
Generasjon av frivillighet: Både mamma Gerd Lervold og datter Miriam Lervold hjelper til når isbilen kommer til Råde. Foto: Ingeborg Øien Thorsland/Røde Kors

Lokal sponsor

Røde Kors har også mottatt økonomisk støtte av Fred. Olsen Social Engagement Group, på vegne av selskapet Bonheur ASA, til dette tiltaket

– Jeg er så heldig at jeg jobber i dette selskapet, og fikk napp med en gang jeg luftet ideen om å sponse tiltak for ankomstsenteret. Min oppfordring er å ikke være redd for å spørre firma om å støtte lignende lokale tiltak, sier Lervold, som også vil rette en takk til sine frivillige som har stilt opp slik at dette har latt seg gjennomføre.

– Uten de frivillige hadde vi ikke fått til dette, avslutter Lervold.

Fakta om Nasjonalt ankomstsenter

Ankomstsenteret i Råde er første stoppested for mange asylsøkere som kommer til Norge.

Her gjennomgår asylsøkeren registrering hos Politiets utlendingsenhet, får nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten og innlosjeres i teltsal.

Oppholdstiden på senteret ligger på et sted mellom 10 og 20 dager. Driftsoperatør LINK har ansvar for innlosjering og logistikk.

Røde Kors har fast tilstedeværelse på senteret og har en stab på 15-20 frivillige som bidrar med alt fra aktiviteter for barn til norskopplæring for voksne.