Barn fra et asylmottak leker sammen med frivillige fra Røde Kors Ungdom. Vis bildetekst
Øyer asylmottak utenfor Lillehammer. Foto: ©PAULSEN, Vivian/Røde Kors

Aktiviteter for beboere på asylmottak

Å bo på asylmottak kan være ensidig og frustrerende. Frivillige fra Røde Kors legger til rette for positive opplevelser for beboere på mottak.

Usikkerhet og lang ventetid kan føre til at mange som bor på asylmottak savner opplevelse av mening, mestring, trygghet og tilhørighet i hverdagen. Å bli møtt og sett av et medmenneske i lokalsamfunnet kan utgjøre en stor forskjell.

Normalisering av hverdagen

Røde Kors-frivillige tilbyr aktiviteter på asylmottak over hele landet. Aktivitetene kan også skje på andre steder enn på selve mottakene. Når asylsøkere deltar i nærmiljøet kan dette legge til rette for gjensidig forståelse og respekt. Aktivitetene bidrar til å normalisere hverdagen for asylantene og forebygge konflikter.

barn sitter rundt dekket festbord med vafler
(Foto: ©Marian Nicol/Røde Kors)

Fra svømmetrening til utflukter

Røde Kors' aktiviteter på mottak kan være alt fra svømmetrening og spillkveld til førstehjelpskurs og utflukter. Aktivitetene blir tilrettelagt etter behovene som beboerne på mottaket har, og beboerne blir oppfordret til å bidra med egne ressurser og ideer. Disse aktivitetene kan også være et godt bidrag til å styrke forholdet mellom beboerne på mottak og lokalbefolkningen.

fem unge jenter aker i snødekket bakke
Barn fra et asylmottak leker sammen med frivillige fra Røde Kors Ungdom. (Foto: ©Felicia Øystå/Røde Kors)

.

Gå til alle aktivitetstilbudene