To kvinner i Tromsø. Vis bildetekst
Hver tirsdag har Tromsø Røde Kors treff for seniorer på Røde Kors-huset. – Mange eldre har stille og rolige dager hvor lite skjer, sier Kari Lydersen (t.v). (Foto: Sol Sigurjonsdottir/Røde Kors)

– Det å ha noen å prate med er så viktig

Hver tirsdag møtes eldre i Tromsø for kaffe, sosialt samvær og filmavis. For mange er treffet blitt en viktig del av uka.

– Du ser jo på de fleste her at de er over sin første ungdom! ler Else Marie Stalsberg (84). Hun er én av mange frivillige som er med på å drifte tirsdagstreffet ved Røde Kors-huset i Tromsø.  

– Dette er et treff vi har holdt på med i mange år. Jeg synes det er veldig positivt at man får til dette – spesielt under pandemien, sier Stalsberg.  

Untitled-27
Mange engasjerte frivillige er med på å gjøre tirsdagstreffet til et av høydepunktene i uka (Foto: Sol Sigurjonsdottir/Røde Kors).

Mange har stille dager hjemme 

Treffet er drevet av de frivillige, som bistår med alt fra vaffelsteking, matlaging, tilrettelegging og ikke minst kjøring og henting av deltakerne rundt omkring i byen. I Tromsø er det gjerne lange avstander, og ikke alle har mulighet til å komme seg til Røde Kors-huset selv.  

– De frivillige henter hjemmeboende pensjonister som ikke lenger er så mobile, som ikke greier å komme seg ut på egenhånd. De blir da hentet hjemme og får en støttende hånd. De blir kjørt til Røde Kors-huset, og så blir de kjørt hjem igjen når treffet er over, sier Kari Lydersen, leder for frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors.  

Et populært innslag på tirsdagstreffet er også filmvisning av Tromsøs egen filmavis.  

Untitled-23
Frivillige hjelper de eldre med å komme seg til og fra Røde Kors-huset i Tromsø (Foto: Sol Sigurjonsdottir/Røde Kors).

Leser dikt på tirsdagstreffet 

Én av de aller eldste deltakerne med på treffet, er Randi Nilsen (95).  

– Du vet at alder er jo egentlig bare et tall! Det aller viktigste er å holde seg frisk og ha godt humør, sier Nilsen.  

Hun pleier å velge ut ett dikt som hun leser for gjengen på tirsdagstreffet – denne gangen høstet verset mye latter.  

– Du vet at når man er blitt gammel sånn som meg så blir man gjerne veldig svimmel. Jeg kommer meg ikke så lett ut lenger, jeg er ikke like mobil som jeg en gang var. Så jeg synes det er godt å komme hit for å prate med folk. 

Untitled-28
Tirsdagstreffer er blitt et populært tilbud i Tromsø. Her treffes de eldre for vafler, kaffe, hyggelig sosialt samvær og filmvisning (Foto: Sol Sigurjonsdottir/Røde Kors).

Betyr mye  

Med som sjøfør for aller første gang, er Dagfinn Haugan (68). Som gammel Røde Kors-er ville han gjerne bidra mer i lokalsamfunnet.  

– Det er mørketid ute og dagene kan bli lange hjemme. Og når det er holke og snø blir det vanskelig for mange å komme seg ut alene. Jeg er i god fysisk form og kan hjelpe til med å løfte rullatorer, sier Haugan.  

Han tror tirsdagstreffet betyr mye.  

– Jeg tror at ensomhet er et stort problem i vårt samfunn, så det gjelder å stå i lag. Man ser det på den måten, folk isolerer seg. Det å ha noen å prate med er viktig.  

Lyst til å lese mer om Røde Kors' aktiviteter for eldre? Her finner du mer informasjon om besøkstjenesten!