Hvordan søke om støtte til deltakelse i fritidsaktiviteter

Coop Norge og Røde Kors samarbeider om støtteordningen Coop-dugnaden som skal gi barn i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre.

Hva støtteordningen kan dekke

Støtteordningen kan dekke medlemskontingent, kursavgift, treningsavgift, utstyr og egenandel til cup/stevne/tur i en organisert fritidsaktivitet (bortsett fra ordinært treningsstudio). Eksempler på aktiviteter vi støtter er ballsport, klatrekurs, svømmekurs, sesongkort i alpinbakke, rideskole, danseskole, sangtimer, kulturskole, speider, kampsport, tennis, sjakklubb, pianoundervisning, bandy, sykkellag og turn. Vi strekker oss langt for å imøtekomme barnas egne ønsker og behov. Vi kan også betale deler av en utgift, eller utestående utgifter.

Du kan søke om økonomisk støtte til deltakelse i fritidsaktiviteter på vegne av barn fra 0-20 år i familier du er kontakt for (se vilkår nr. 1 lenger ned) med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi.

Støttens varighet avhenger av barnas ønsker og av aktivitetens kostnadsnivå, da støtteordningen dekker utgifter for maksimalt kr 10.000 per barn*.  Støtteordningen er prosjektbasert med en foreløpig sluttdato 31.12.2023.
*Man må ikke søke på nytt for hvert år, det er totalsummen som avgjør varighet

Gratis utstyrspakker

COOP-dugnaden har nylig inngått et samarbeid med Scantrade om gratis standard utstyrspakker innenfor aktivitetene fotball, håndball, turn og allidrett. Dersom de du søker på vegne av skal drive med en aktivitet som faller inn under en av disse kategoriene og ønsker gratis utstyr kan dere spesifisere dette i søknaden, eller sende en egen epost til fritid@redcross.no med “gratis utstyrspakke(r)” i emnefeltet. Man får en egen kode til å bestille utstyr selv på Scantrade sin nettside som dere vil motta lenke til ved innvilget støtte.

Annet utstyr

Dersom søknad innvilges for barn som ønsker å delta i en annen aktivitet som krever eget utstyr/egne klær, kan man handle dette sammen med eller på vegne av barna i butikk. Det vil være en fordel om aktivitetstilbyder har mulighet til å legge ut for dette, og inkludere utlegget i fakturaen for deltakelse. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan søker og/eller deltaker handle i butikk som fakturerer Coop-dugnaden direkte.

Det du må gjøre for å søke om støtte fra Coop-dugnaden er å sende en e-post hvor du:

  • Stadfester at du er i kontakt med familie/barn der det er et behov for støtte
  • Beskriver hva din relasjon til familien/barna er
  • Oppgir antall barn du ønsker å søke for
  • Bekrefter at du forplikter deg til å fungere som kontaktperson mellom støtteordningen, familien/barna og aktivitetstilbyder
  • Spesifiserer om du også, eller kun, søker om støtte til gratis utstyrspakke(r)
  • Vi skal ikke ha personopplysninger (f.eks. navn eller dokumentasjon på økonomisk situasjon) om barna eller familien(e) du søker for.

E-post / søknad sendes til fritid@redcross.no

Vi har tre vilkår for å søke:

  1. Søker skal enten være ansatt i det offentlige hjelpeapparatet (Nav, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, flyktningetjenesten, asylmottak, kommunen, familiekontor, oppfølgingsteam, rusomsorg o.l.), i en idrettsklubb eller ved en kulturskole, i skoleverket eller i Røde Kors /annen ideell organisasjon.
  2. Vi er et supplement til det offentlige og skal derfor ikke erstatte tilsvarende støtteordninger som fins i kommunen. Vi kan likevel bidra der kommunen har en ordning, men hvor midlene ikke strekker til, f.eks. kommuner som kun gir støtte til medlemskontingent. I slike tilfeller kan vi dekke andre/overskytende utgifter.
  3. Som søker forplikter du deg til å bistå familien og barna i å komme i kontakt med aktivitetstilbud (klubb/forening/IL/kulturskole) som barna ønsker å delta på. Det er ikke gitt at aktivitetstilbyder kjenner til ordningen. Mange familier syns også det er vanskelig å på egenhånd forklare aktivitetstilbyder at de skal få dekket utgifter av en støtteordning. Ved innvilget støtte vil du motta informasjon om fremgangsmåte for å bruke ordningen og hvordan vi skal faktureres. Dette skal du også sende videre til aktivitetstilbyder. Fremgangsmåten er enkel, og den aktuelle aktiviteten fakturerer oss direkte på bakgrunn av informasjonen du mottar.

Oppfølgingsspørsmål kan rettes til prosjektansatte på e-post til fritid@redcross.no eller på Coop-dugnadens vakttelefon som er betjent hverdager kl 09-15 på nummer 400 17 506.