Vilkår og fremgangsmåte for Coop-dugnaden 2023

Coop og Røde Kors samarbeider om støtteordningen Coop-dugnaden som gir barn i familier med vanskelig økonomi muligheten til å delta på en fast, organisert fritidsaktivitet på lik linje med andre barn.

Hvem kan søke om støtte?

Du kan søke om økonomisk støtte til deltakelse på én fast og organisert fritidsaktivitet i 2023 på vegne av barn fra 0-20 år i familier med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi. Søker skal enten være ansatt i det offentlige hjelpeapparatet (Nav, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, flyktningetjenesten, asylmottak, kommunen, familiekontor, oppfølgingsteam, rusomsorg o.l.), eller ansatt/frivillig i en idrettsklubb eller ved en kulturskole, i skoleverket eller i Røde Kors /annen ideell organisasjon.
Privatpersoner kan ikke søke selv.

Som søker forplikter du deg til å bistå familien og barna i å komme i kontakt med aktivitetstilbud (klubb/forening/IL/kulturskole) som barna ønsker å delta på. Det er nemlig ikke gitt at aktivitetstilbyder kjenner til ordningen, og mange familier syns det er vanskelig å på egenhånd forklare aktivitetstilbyder at de skal få dekket utgifter av en støtteordning.Ved innvilget støtte vil du motta informasjon om fremgangsmåte for å bruke ordningen og hvordan vi skal faktureres. Dette skal du også sende videre til aktivitetstilbyder. Fremgangsmåten er enkel, og den aktuelle aktiviteten fakturerer oss direkte.

Hva kan du søke om støtte for?

Coop-dugnaden kan dekke kostnader for deltakelse på en fast og organisert i fritidsaktivitet og egenandel for cup/stevne/tur tilknyttet aktiviteten samt nødvendig sportsklær og utstyr fakturert av klubben (ikke privat kjøp i butikk).

Der kommunen/hjelpeapparatet/idrettsklubben og kulturskolen har støtteordninger som kan dekke noen av utgiftene, kan Coop-dugnaden supplere for å sikre fullverdig deltakelse. Coop-dugnaden skal være et supplement til det offentlige og ikke en erstatning for eksisterende støtteordninger/støttemuligheter.
Vi dekker ikke utestående fakturaer.

Hvilke aktiviteter støtter Coop-dugnaden?

Vi strekker oss langt for å imøtekomme barnas egne ønsker og behov. Eksempler på aktiviteter vi støtter er ballsport, svømmekurs, danseskole, kulturskole, speider, kampsport, tennis, sjakklubb, bandy og turn.

Støttens varighet og beløp

Coop-dugnaden kan dekke utgifter spesifisert i søknaden, maksimalt 10 000 kr per barn, og gjelder for deltakelse på fritidsaktivitet i 2023.

Søknadsperioder og prosess

Det blir to søknadsperioden for 2023. Den første søknadsperioden er 1.desember 2022 – 15. januar 2023. Den andre søknadsperioden blir annonsert på et senere tidspunkt. Du søker om støtte ved å svare på spørsmål i et elektronisk spørreskjema.

Viktig informasjon til søkere i den første søknadsperioden

Interessen for Coop-dugnaden har vært veldig stor - vi har mottatt nærmere 2000 søknader. På grunn av den store pågangen tar behandlingsprosessen lengre tid. Alle som har søkt vil få svar fra oss i løpet av februar. Innvilget tilbud om støtte kommer i form av en e-post som forklarer hvordan man bruker ordningen.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Spørsmål om støtteordningen kan rettes til prosjektansatte på e-post til fritid@redcross.no