Vilkår og fremgangsmåte for Coop-dugnaden 2024

Coop og Røde Kors samarbeider om støtteordningen Coop-dugnaden som gir barn i familier med vanskelig økonomi muligheten til å delta på en fast, organisert fritidsaktivitet på lik linje med andre barn.

Formålet med støtteordningen

Formålet er å gi barn i familier med vanskelig økonomi muligheten til å delta på en fast, organisert fritidsaktivitet på lik linje med andre barn. 

Målgruppe

Barn og unge i alderen 0-20 år som lever i familier med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi 

Hvem kan søke om støtte? 

  • Ansatte i det offentlige hjelpeapparatet (Nav, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, flyktningetjenesten, asylmottak, kommunen, familiekontor, oppfølgingsteam, rusomsorg o.l.) 
  • Ansatt/frivillig i en idrettsklubb eller ved en kulturskole 
  • Ansatt/frivillig i Røde Kors /annen ideell organisasjon. 

Som søker forplikter du deg til å bistå familien og barna i å komme i kontakt med aktivitetstilbud (klubb/forening/IL/kulturskole) som barna ønsker å delta på. Det er nemlig ikke gitt at aktivitetstilbyder kjenner til ordningen og mange familier syns det er vanskelig å på egenhånd forklare aktivitetstilbyder at de skal få dekket utgifter av en støtteordning. 

Privatpersoner kan ikke søke selv. 

Det er ikke mulig å søke støtte til egne barn. Hvis barnet ditt trenger støtte, ta gjerne kontakt med skole eller aktivitetstilbyder. 

Hva gis det støtte til?

Coop-dugnaden kan dekke kostnader for deltakelse på én fast og organisert i fritidsaktivitet og egenandel for cup/stevne/tur tilknyttet aktiviteten samt nødvendig utstyr og sportsklær fakturert av klubben (ikke privat kjøp i butikk). Eksempler på aktiviteter vi støtter: ballsport, klatrekurs, svømmekurs, rideskole, danseskole og kulturskole. 

Der kommunen/hjelpeapparatet/idrettsklubben og kulturskolen har støtteordninger som kan dekke noen av utgiftene, kan Coop-dugnaden supplere for å sikre fullverdig deltakelse. Coop-dugnaden skal være et supplement til det offentlige og ikke en erstatning for eksisterende støtteordninger/støttemuligheter. 

Hva støttes ikke av denne støtteordningen? 

  • Vi gir ikke støtte til trening på treningssenter, klippekort i alpinbakke, årskort for slalåm, heiskort, kino, fornøyelsesparker og konserter. 
  • Vi gir heller ikke støtte til generelle søknader basert på økonomiske behov i fritidsklubben. Vi ønsker å motta konkrete søknader hvor det enkelte barnets behov er beskrevet. 
  • Vi dekker ikke utestående fakturaer. 

Støttens varighet og beløp 

Coop-dugnaden kan dekke utgifter spesifisert i søknaden – maksimalt  
5 000 kroner per barn, og gjelder for deltakelse på fritidsaktivitet høsten 2024. 

Søknadsperioden og prosess 

Søknadsperioden i 2024 er 1.august – 31. august. 

Du søker om støtte ved å svare på spørsmål i et elektronisk spørreskjema. Vi ønsker en søknad per barn (ikke fellessøknad for flere barn) 

Ved innvilget støtte vil du motta en unik deltakerkode og informasjon om fremgangsmåte for å bruke ordningen og hvordan vi skal faktureres. Dette skal du også sende videre til aktivitetstilbyder. Fremgangsmåten er enkel, og den aktuelle aktiviteten fakturerer oss direkte. Søkeren skal sende den unike deltakerkoden til aktivitetstilbyder, ikke til barnets familie. 

Alle får svar på søknaden senest 30.september. 

OBS! Det er en kort fakturafrist i denne søknadsrunden. 
Fakturafristen er satt til 31. oktober 2024 

Søknadsskjema: Klikk her for å søke om støtte  (åpen fra 1. august) 

Kontakt: Spørsmål om støtteordningen kan rettes til prosjektansatte på e-post til fritid@redcross.no 

Vi ønsker deg velkommen som søker!