Barn med blå fotballdrakter

Støtte til fritidsaktiviteter

Røde Kors og Coop Norge samarbeider om å gi barn i familier med vanskelig økonomi muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

Mange barn og unge har ikke mulighet til å delta i idrett eller andre fritidsaktiviteter fordi de vokser opp i familier med dårlig råd. Noen har aldri vært med i en fritidsaktivitet, noen har opplevd å måtte slutte i det de var med på, og noen står i fare for å måtte slutte på grunn av familiens økonomiske situasjon. Dette ønsker Røde Kors og Coop Norge å gjøre noe med.

Bilde av 2 voksne og fem unge jenter smiler ser og siler mot kamera, ute, stadion
Amalie luel og Karsten Warholm er begge Coop-ambassadører. Foto: Coop Norge.

Coop-dugnaden

Røde Kors og Coop Norge har derfor gått sammen om å starte Coop-dugnaden, et prosjekt som gir barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier tilbud om å få dekket kostnadene ved deltakelse i en fritidsaktivitet.

Barnas egne ønsker og behov

Støtteordningen tar utgangspunkt i barnas egne ønsker og behov, derfor kan man søke om støtte til de aller fleste fritidsaktiviteter som: ballsport, klatrekurs, svømmekurs, rideskole, danseskole, sangtimer, kulturskole, speider, kampsport, tennis, sjakklubb, pianoundervisning, bandy, sykkellag og turn. Man kan også få støtte til innkjøp av nødvendig utstyr og klær.

Vilkår og fremgangsmåte

Coop-dugnaden krever at en kontaktperson søker om støtte på vegne av barna. Denne kontaktpersonen kan være ansatt i det offentlige hjelpeapparatet, i skoleverket, i en idrettsklubb/ kulturskole eller i en frivillig organisasjon. Privatpersoner kan ikke søke selv.

Det vil dessverre ikke være mulig å søke om midler for våren 2024 grunnet interne prosesser tilknyttet Coop-dugnaden. Informasjon om neste søknadsmulighet kommer før 1. juni 2024.

Kontaktinformasjon

Du kan ringe Coop-dugnadens vakttelefon på 400 17 506, fra mandag til fredag mellom kl. 09-15 eller sende en epost til fritid@redcross.no for alle typer henvendelser.

Barn liggende på gresset i grønne fotballdrakter ser på deg