Dame med blondt hår

Givende å være flyktningguide

– Å få folk til å bli trygge på det norske samfunnet og tørre å være aktive selv, det er målet vårt. Få flest mulig med og hindre at færrest mulig faller utenfor.

Årlig samles ansatte og frivillige fra hele landet som jobber med migrasjonsaktiviteter for å få faglig påfyll og erfaringsdeling.

– Det er veldig inspirerende å dele erfaringer og snakke med folk fra andre steder, forteller Britt.

– Ikke minst er det veldig nyttig med faglig drypp.

Fikk hjelp og ville gi tilbake

Etter over syv år som frivillig, er Britt fortsatt like motivert til å bidra, og hun er veldig entusiastisk når hun snakker om flyktningguiden. Det er spesielt en historie som har gjort inntrykk på henne.

– For mange år siden var det en mann som var flyktningguide for en enslig flyktning. De hadde en relasjon det ene året, deretter skiltes de. Så gikk det en tid og han som tidligere hadde vært flyktningguide var blitt eldre, følte seg ensom og ønsket seg besøk. Han fikk derfor en besøksvenn fra Røde Kors. Og hvem var det som dukket opp? Jo, det var flyktningen han mange år tidligere hadde vært guide for.

- Flest mulig med, færrest mulig utenfor

Britt har vært frivillig i Flyktningguiden i Bærum siden 2016. Hun sier det gir henne veldig mye. Etter å ha sett en annonse i lokalavisen der Røde Kors søkte etter flere flyktningguider, var hun ikke i tvil om at hun ønsket å bidra. Britt har bakgrunn som lærer, og har hatt mange elever med flyktningbakgrunn.

Hun forsto hvor viktig det var at foreldrene til barna ble trygge på norske forhold, og forsto systemet. Det å være med på en klassetur eller gå i bursdag kunne oppleves som farlig og ukjent fordi de ikke skjønte hva det innebar.

– Å få folk til å bli trygge på det norske samfunnet og tørre å være aktive selv, det er målet vårt. Få flest mulig med og hindre at færrest mulig faller utenfor. Det er det vi ønsker å få til, forteller Britt.

Dagligdagse aktiviteter

Som flyktningguide forplikter du deg over ett år og møter den du er koblet med annen hver uke. Da handler det i stor grad om å gjøre dagligdagse ting som å gå en tur eller gå på kafe.

– Å leve som andre mennesker og gjøre vanlige ting er viktig, forteller Britt. Det er relativt enkelt å få nye frivillige til flyktningguiden i Bærum, men det er også viktig å ta godt vare på de vi allerede har, sier Britt.

Flere ganger i året arrangeres det erfaringskaféer og møter for alle frivillige. Da deler de frivillige erfaringer og råd med hverandre og kan diskutere ulike problemstillinger. I tillegg inviteres alle frivillige og deltakere til både sommeravslutninger og juleavslutninger. 

- Det er veldig fint å snakke litt på tvers og ha en avslutning to ganger i året der alle er samlet, forteller Britt.