Unge mennesker på en strand, sommer og blått vann Vis bildetekst
Gatemegling gir deg mer kunnskap om kommunikasjon og konflikter, og mange ungdommer forteller at de også får økt selvtillit, nye venner og blir bedre til å hjelpe venner som er i konflikter. Foto: Karolina Hafström Tafjord

Er du over 25 år og vil være en del av frivilligteamet i Gatemegling?

Gatemegling gir ungdom ferdigheter i konfliktløsning, gjennom å øve på å gjenkjenne reaksjoner, følelser og behov i konflikter. Konflikter kan få positive konsekvenser gjennom god konflikthåndtering.

Er du en trygg voksen?

Trygge, voksne frivillige bidrar som kursinstruktører, meglere og praktiske tilretteleggere i Gatemegling. Som frivillig i Gatemegling får du bidra til at ungdom forstår og håndterer konflikter på en bedre måte gjennom kursene du holder sammen med en annen frivillig. Du vil få spennende utfordringer, gode opplevelser, erfaring med konflikthåndtering og møte mange fantastiske ungdommer.

Blir bedre til å hjelpe venner som er i konflikter

Gatemegling gir deg mer kunnskap om kommunikasjon og konflikter, og mange ungdommer forteller at de også får økt selvtillit, nye venner og blir bedre til å hjelpe venner som er i konflikter. Konflikt er ikke bare noe negativt, men noe man kan vokse på og lære av som menneske.

ordsky konflikt eksempler

Røde Kors Gatemegling samarbeider med forskjellige lokale aktører som fritidsklubber, skole, utekontakt, politi, konfliktråd og flyktningetjenesten.

Kvinne med svart hoodie med gatemeglerlogo på ryggen . Strand sol, sommer
Foto: Karolina hafström Tafjord, Gatemeglingsverksted på Lepsøya i Møre og Romsdal

Gode resultater – du gjør en forskjell! 

Ungdommene som deltar på Gatemegling svarer i anonyme brukerundersøkelser at de blant annet får økt kunnskap om kommunikasjon og konflikt, høyere selvtillit, større nettverk og blir bedre på å hjelpe andre i konflikter. Ungdommene forteller også at de bruker ferdighetene de tilegner seg videre i livet sitt og ønsker å anbefale Gatemegling til andre.

Ung kvinne iført hettegenser med gatemegler logo
Fellesverket et Røde Kors' nasjonale satsing på ungdomsarenaer. Fellesverket er et positivt tiltak som forteller historier om mestring, læring og inspirerende aktiviteter for og med ungdom. Bildet er tatt på Fellesverket Henrys hus i Porsgrunn som åpnet i oktober 2016. (Foto: Carolina Roka)

Vi vil ha deg med i vårt frivilligteam

Det er spennende, utfordrende og morsomt å være frivillig i Gatemegling! Vi gir deg kursing og verktøy som gjør at du kan bli trygg i rollen som frivillig gatemeglingsinstruktør.

Hvis du vil prøve å bli med i vårt frivilligteam – trykk på linken under. Du blir da sendt til Røde Kors sin side for registrering av alle nye frivillige – der du logger inn og søker opp hvor du vil være frivillig – og hvilken aktivitet du vil bidra med. Du blir kontaktet av oss for intervju og opplæring. Håper vi sees!

Hvilke krav stilles til frivillige gatemeglere?

- Du er over 25 år, fordi målgruppa for Gatemegling er 13-25 år. Hvis du er yngre, kan du kanskje være frivillig på Fellesverket?

- Du må levere en begrenset politiattest, fordi du får tillitsforhold til barn og unge, og vi vil være sikre på at ungdommene er trygge med deg.

- Gjennomfører opplæring – inkludert et seks dagers instruktørverksted i Gatemegling, slik at du har all kunnskap du trenger for å ivareta ungdommene i konfliktverkstedene.

- Etter instruktørverkstedet holder du konfliktverksteder for ungdom sammen med en annen instruktør.

- Som frivillig i Gatemegling binder du deg minimum til et ettårig engasjement. Arbeidet består i å lede verksteder for ungdom og/eller å bidra i rekruttering av deltakere til kurset. 

- Du må regne med å sette av 7 kvelder (á 4 timer) i halvåret for å kunne være frivillig hos oss. Vær forberedt på at det i perioder hvor man holder kurs kan være litt mer å gjøre, mens i perioder uten kurs vil det være mindre å gjøre.

- Du deltar årlig på minimum 2 samlinger/temakvelder i regi av Røde Kors Gatemegling for å sikre personlig utvikling i rollen og faglig oppdatering. På samlingene deler vi erfaringer og tar opp relevante temaer du kan møte i arbeid med ungdom, og samlingene sees som en del av den faglige opplæringen for frivillige i Gatemegling.