Gatemegling: For samarbeidspartnere

Ungdom har behov for støtte i konflikthåndtering. Vi samarbeider med lokale aktører for å trygge unges oppvekstvilkår.

Ungdom er den aldersgruppen som både utøver mest vold og er mest utsatt for vold. Det kan være vanskelig å håndtere følelser og reaksjoner som oppstår i en konflikt. Da kan det være utfordrende å ta gode valg og lettere å ty til ulike former for vold.  

Samarbeid

Et samarbeid med Røde Kors Gatemegling foregår som regel ved at du fremsnakker Gatemegling til ungdom du møter i din jobb - og hjelper ungdommene med å melde seg på Gatemeglingsverksteder. 

Dersom vi har kapasitet, kan vi i noen deler av landet også tilby opplæring til voksenpersoner som jobber tett med ungdom. 

Din arbeidsplass kan også støtte Gatemegling - enten økonomisk eller gjennom å bidra med frivillige til vår aktivitet. Les mer på Røde Kors sin partnerskapside

Røde Kors Gatemegling samarbeider med forskjellige lokale aktører som fritidsklubber, Fellesverket, skoler, bibliotek, utekontakt, oppfølgingstjenesten, politi, konfliktråd, flyktningetjeneste, kriminalomsorgen, helsestasjon for ungdom, SLT og andre frivillige organisasjoner.

Kontakt oss for mer info om samarbeid >

Gatemegling vil:

 • være tidlig ute med forebygging
 • gi gratis opplæring til ungdom
 • samarbeide med andre som er like glade i ungdommer som vi er
 • øke ungdoms ferdigheter i konflikthåndtering 
 • gi ungdom mestringsopplevelser

Ungdommene lærer:

 • å håndtere konflikter på en bedre måte
 • hensiktmessige måter å kommunisere på i konflikt
 • å hjelpe andre som er i konflikt
 • å håndtere konflikter selv på lavest mulig nivå - og om når man bør be om hjelp for å løse en konflikt

Et flertall av ungdommmen forteller at de også får:

 • økt selvtillit
 • større nettverk og kontakt med personer de ellers ikke ville hatt kontakt med
 • et trygt sted å være
 • økt evne til å lytte til andre

Gratis verksteder i kommunikasjon og konflikthåndtering for ungdom 

Gatemegling tilbyr verkstedkurs på 15 timer, fordelt over 4-7 uker. Ungdom som ønsker mer etter dette kan videreutdanne seg til å bli meglere i egne miljøer – eller bli ungdomsinstruktører som bidrar med å holde verksteder for andre ungdom. Tilbudet er gratis.

Kunnskap og ferdigheter

I Gatemegling får ungdom og unge voksne kunnskap, ferdigheter og trygghet til å mestre egne konflikter på en god måte. Gatemegling er en trygg arena der ungdom kan snakke åpent om konflikt og vanskelige følelser med andre ungdom og trygge voksne. I verkstedet er alle inkludert og alle deler. Det skaper fellesskap. Når vi deler erfaringer, finner vi ofte kreative løsninger på konfliktene, ikke minst bevisstgjøring rundt ulike måter å løse konflikter på. Alle som fullfører får kursbevis.

Faglig fundament

Gatemeglingsmetodikken bygger på psykolog Marshall Rosenberg sine teorier om ikkevoldskommunikasjon, kriminolog Nils Christie sin tankegang om at konflikter skal gis tilbake til de som opprinnelig eier konflikten (Konflikt som eiendom) og gestaltterapeut Geir Dale sin bok om konfliktarbeid i ungdomsmiljøer Fra konflikt til samarbeid. Gjennom blant annet praktiske øvelser, rollespill og lek øver vi på ferdigheter for å kommunisere og løse konflikter på en bedre måte. Vi utforsker ulike temaer, og gjennom refleksjon knytter vi erfaringer vi gjør oss i øvelsene opp til den virkeligheten ungdommene lever i. 

Ta kontakt!

Dersom du er interessert i å tilby Røde Kors Gatemegling til ungdom som du kjenner eller jobber med – ta kontakt med den som har ansvar for Røde Kors Gatemegling i nærheten av deg, eller nasjonal koordinator Mari Olsgaard. Røde Kors kan dessverre ikke tilby Gatemegling over hele landet, men vi har tilbud i de fleste store byer – og noen mindre steder.

Kontaktperson nasjonalkontoret

Kvinne med hettegenser, gatemegling
Mari Olsgaard
Rådgiver humanitære programmer
Kontorsted
Nasjonalkontoret
E-post
mari.olsgaard@redcross.no

Kontaktpersoner i distriktene

Gatemeglingskoordinator-anas
Anas Alammori
Gatemeglingskoordinator
Kontorsted
Trondheim Røde Kors
E-post
anas.abduljawad.alammori@redcross.no
Gatemegler_Placeholder_BM
Anne-Therese Næss
Gatemeglingskoordinator
Kontorsted
Vestfold Røde Kors
E-post
anne-therese.nass@redcross.no
Gatemeglingskoordinator-Carina
Carina Hermansen
Gatemeglingskoordinator
Kontorsted
Bergen Røde Kors
E-post
carina.hermansen@redcross.no
Gatemeglingskoordinator-Gloria
Gloria Leiyan
Gatemeglingskoordinator
Kontorsted
Telemark Røde Kors
E-post
gloria.leiyan@redcross.no
Gatemeglingskoordinator-Ida
Ida Westerhus
Gatemeglingskoordinator
Kontorsted
Nord-Trøndelag Røde Kors
E-post
ida.westerhus@redcross.no
Gatemeglingskoordinator-Janne
Janne Tveit
Gatemeglingskoordinator
Kontorsted
Sandnes Røde Kors
E-post
janne.tveit@redcross.no
Gatemeglingskoordinator-karen-nilsen
Karen Nilsen
Gatemeglingskoordinator
Kontorsted
Tromsø Røde Kors
E-post
karen.nilsen@redcross.no
Gatemeglingskoordinator-Karolina
Karolina Hafström Tafjord
Gatemeglingskoordinator
Kontorsted
Ålesund Røde Kors
E-post
karolina.hafstrom.tafjord@redcross.no
Gatemeglingskoordinator-Lene-Ø
Lene Østergaard
Gatemeglingskoordinator
Kontorsted
Viken Røde Kors
E-post
lene.berntsen@redcross.no
Gatemeglingskoordinator-Marte
Marte Franck
Gatemeglingskoordinator
Kontorsted
Kristiansand Røde Kors
E-post
marte.franck@redcross.no
Gatemegler_Placeholder_BM
Mirko Fulanovic
Gatemeglingskoordinator
Kontorsted
Oslo Røde Kors
E-post
mirko.fulanovic@redcross.no