Ikar

IKAR - den internasjonale fjellredningskommisjonen

IKAR arbeider for å styrke og utvikle det internasjonale fjellredningsarbeidet.

IKAR-ettermøte arrangeres vanligvis i uke 46. 


På grunn av Covid-19 avlyses IKAR-ettermøtet i 2020.

Mulig å følge den internasjonale IKAR-konferansen digitalt i 2020.
For deg som er interessert, vil det være mulig å følge den digitale versjonen av årets internasjonale IKAR-konferansen.
Møtet arrangeres 4 kvelder over 2 helger 10.&11. oktober samt 17.&18. oktober fra kl. 17.00-20.00.

Informasjon inkl. program er å finne på hjemmesiden til ICAR/IKAR her http://www.alpine-rescue.org/xCMS5/WebObjects/nexus5.woa/wa/icar?menuid=1062&rubricid=411&articleid=17894.

Hvis du ønsker å delta på møtet, registrer deg via linken  https://icar2020.wufoo.com/forms/z1fhade1rt1j0c/, og motta kode for innlogging.

Invitasjon, registrering og program IKAR-ettermøte

Vi håper på nytt IKAR-ettermøte i 2021 hvor all info vil være å finne her.

IKAR-rapport finnes lenger ned på siden

Om IKAR

IKAR (Den internasjonale fjellredningskommisjonen) er et internasjonalt redningsfaglig forum hvor organisasjoner/etater innen alpin fjellredning innhenter og utveksler erfaringer innen sine fagområder. Gjennom deltakelse på IKAR konferansen blir redningstjenesten oppdatert på ny internasjonal kunnskap innen alpin fjellredning i tillegg til at man blir oppdatert på nyheter innen utvalg og bruk av redningsutstyr.

Røde Kors Hjelpekorps ble medlem i IKAR i 1974 og har siden vært et A-medlem. Organisasjonen stiller med medlemmer med høy kompetanse innen alle IKARs fagområder, og har hvert år sendt delegater til de fire kommisjonene i IKAR; bakkeredning, skredredning, luftredning og legekommisjonen.

Du kan lese mer om IKAR på deres egne nettsider.

Om IKAR ettermøte

Kravet til å være et A-medlem er å kunne stille med delegater i alle kommisjonene samt bistå med å formidle erfaringer som kommer fram under IKARs høstkonferanse og andre kommisjonsmøter, i sine hjemland. Norges Røde Kors inviterer derfor den norske redningstjenesten til IKAR- ettermøte etter den internasjonale høstkonferansen hvor IKAR-delegater legger fram sine kommisjonsrapporter i tillegg til at andre ulike temaer står på programmet. Rapporter fra IKAR-ettermøtene inkludert program finnes under her. 

IKAR-ettermøte arrangeres torsdag og fredag i uke 46.

Internasjonal høstkonferanse

Les mer om den årlige internasjonale høstkonferansen.

Rapporter og presentasjoner IKAR

 

Vigerust Heidi
Kontaktperson IKAR
Heidi Vigerust
E-post
heidi.vigerust@redcross.no
Mobil
938 70 881