Terje sitter på en trestamme og spiser lunsj i fullt skogsarbeider-hyre. Ved siden av står termos, hjelm og motorsag

Jobber seg bort fra kriminalitet

– Fengsel er lengsel. Her i skogen finner jeg roen, og jeg elsker jobben min.

Tekst og foto: Marius Tvinnereim/Røde Kors

Kenneth stoppet fortsatt opp for hver dør han skulle gjennom selv lenge etter at han slapp ut av fengsel, fordi han ventet på at en fengselsbetjent skulle åpne for ham. Nå er Kenneth i fast jobb som skogrydder sammen med andre tidligere innsatte.

– Å være i fengsel er som å være i en tidløs boble hvor du blir helt institusjonalisert. I skogen får jeg tilbake livet mitt. Det er drømmejobben, forteller Kenneth.

Tilbake til hverdagen

Morgentåken ligger fortsatt lavt over de bladløse trærne i Melhus i Sør-Trøndelag. Kenneth og andre tidligere innsatte er ute hver dag, året rundt, for å rydde skog og kratt langs lavspentlinjer for skogryddingsbedriften Hogst AS, et samarbeid mellom Røde Kors og TrønderEnergi.

Linjerydderne i Hogst sikrer at norske husstander har en trygg og stabil strømtilførsel, og at de selv ikke begår ny kriminalitet.

– Etter arbeid er jeg så sliten at jeg ikke orker å rote meg oppi trøbbel. Jeg har ikke tid til slikt lenger, sier Kenneth.

Han forteller at de enda ikke har hatt en eneste arbeidsskade, til tross for at de har holdt på i over ett år. Fokus på HMS-opplæring og mye kursing er en stor del av forklaringen.

– Ingen er nok så rutinerte med motorsagen som det vi er. Arbeidet innebærer en viss risiko, men vi lærer å være skjerpet når vi jobber, sier han.

Arbeidsleder og fagansvarlig i Hogst, Alf-Roar Størseth, er enig. Med 17 års innsats som langrennstrener i Olympiatoppen er han godt vant med å jobbe med målfokuserte mennesker.

– Disse guttene er akkurat som toppidrettsutøvere, med hardt fysisk arbeid flere timer om dagen, året rundt. De gjennomgår mye kursing og opplæring i fag, sikkerhet og fysisk arbeid. Hveteboller og cola er byttet ut med havregrøt og melk, sier Størseth.

Vinn-vinn-situasjon

Hogst ble startet av Røde Kors sammen med TrønderEnergi som et seks måneders pilotprosjekt i september 2015. Målet er å skape givende og økonomisk bærekraftige, faste arbeidsplasser til tidligere straffedømte.

Våren 2016 ble Hogst AS stiftet, og et eventuelt overskudd i bedriften skal føres tilbake til selskapet ellers gis til aktiviteten Nettverk etter soning, i regi av Røde Kors.

– Vi ser nå at flere bedrifter ønsker å bidra i samfunnsansvaret ved å gjøre en jobb fremfor å være en sponsor. Om de deler ut suppe, eller på andre måter engasjerer de ansatte til å bidra, så tar man et felles samfunnsansvar og skaper engasjement innad i bedriften. TrønderEnergi har ansatte som er ute og jobber i skogen, og som melder seg frivillig og som ønsker å være med Hogst og Nettverk etter soning. For oss er det en vinn-vinn-situasjon, forteller konserndirektør i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

Han oppfordrer flere i næringslivet til å melde seg som samarbeidspartnere. I tillegg ønsker han at det offentlige legger bedre til rette for innkjøp av tjenester med stor samfunnsmessig nytte.

– Skogryddingsmarkedet i Norge er på flere hundre millioner kroner, og det er bare i kraftbransjen. I tillegg er det behov for rydding langs veier og jernbaner, og for kommunale tjenester. Hele Norge vokser jo igjen, og det gir et voldsomt stort marked for skogryddingstjenester. Vi ønsker at Hogst også kan etablere seg i andre deler av landet, sier Gjersvold.

Stor samfunnsnytte

I Norge er det årlig rundt 11 000 fengslinger, og flesteparten av de innsatte sliter med problemer knyttet til økonomi og/eller rus. Totalt regner Politiet med at de samfunnsøkonomiske kostandene av kriminalitet årlig ligger på 19,9 milliarder kroner.

I tillegg opplever mellom 6–8000 barn hvert år at far eller mor kommer i fengsel, i følge Foreningen for fangers pårørende. Foruten å kunne gjenopprette kontakt med egen familie, betaler de ansatte i Hogst skatt og skaper samfunnsmessige verdier fremfor å begå kriminalitet eller sitte i fengsel.

Fakta: Hogst AS

  • Eies av Norges Røde Kors (80%) og TrønderEnergi (20%)
  • Er en del av Røde Kors sitt arbeid for tidligere straffedømte, sammen med aktiviteten Nettverk etter soning
  • Tilbyr fast arbeid til straffedømte og/eller rusmisbrukere, som er motivert for et vanlig liv uten kriminalitet og rus.
  • Selskapet skal i første omgang utføre linjerydding og andre manuelle  skogtjenester
  • Pilotprosjektet startet september 2015, mens Hogst AS ble etablert våren 2016
  • Har nå 7 ansatte, samt 4 i opplæring (2016)
  • Alle mottar markedslønn og er ordinært ansatte
  • Skal etablere faste, lønnsomme arbeidsplasser
  • Eventuelle overskudd føres tilbake til selskapet eller tilføres Røde Kors-aktiviteten Nettverk etter Soning.

Etter opplæring og et halvt års ansettelse får arbeiderne full lønn fra Hogst, og er ikke lenger avhengige av NAV. Den store suksessen skyldes de ansatte selv, mener Størseth.

– Skal du bli god i noe må du jobbe mye med det, litt som Nils Arne Eggens go’fot-teori. Vi gir hverandre tillitt og fleksibilitet, og resultatet er at alle lærer yrket, uansett bakgrunn. Disse gutta er helt fantastiske å jobbe med, sier han,

Kenneth sonet en straff fire og et halvt år i Trondheim Kretsfengsel, men fikk tilbud om å bli med i opplæringen som linjerydder seks måneder før løslatelse. Han ble fast ansatt i juni 2016.

– For meg betyr denne jobben stabilitet i hverdagen. Jeg får tid til å ordne opp i privatlivet mitt, slik at jeg kan tenke på barna mine, sier Kenneth.