To menn i sofa, samtale.

Sosial kontakt og nettverk

Mange mennesker ønsker mer kontakt med andre og mulighet til å bygge seg sosiale nettverk.

Mange mennesker opplever at de står alene. Noen står på bar bakke sosialt og ønsker noen å bli kjent med. Andre hindres i å treffe nye mennesker og komme i gang med aktiviteter fordi de har sosial angst. Røde Kors har mange aktiviteter for mennesker som ønsker fellesskap og mulighet til å bygge sosiale nettverk. Disse aktivitetene kaller vi nettverksaktiviteter.

Målet med aktiviteten er å  motvirke ensomhet og sosialt utenforskap og å stimulere til sosial inkludering primært for mennesker som sliter med rus, psykiske problemer samt løslatte etter straffegjennomføring.

Mangfold av aktiviteter

Røde Kors har et mangfold av aktiviteter som alle tar utgangspunkt i deltakernes behov og ønsker. Deltakerne ønsker seg ofte en samtaleparter, men også en de kan spørre om råd og hjelp til praktiske gjøremål. Deltakere og frivillige planlegger og organiserer alle aktivitetene sammen. En deltaker og en frivillig kan møtes jevnlig for en god samtale eller for å finne på aktiviteter. Eller en gruppe frivillige og deltakere kan dra på aktiviteter sammen, som for eksempel trening, teater, kino eller turer. 

Familien kan være med

På noen steder blir det organisert sosiale aktiviteter som inkluderer hele familien eller barna. De frivillige i Røde Kors nettverksarbeid er helt vanlige folk, ikke støttekontakter eller terapeuter. De er medmennesker og støttespillere for deltakere som ønsker hjelp på veien til det de kaller "et helt vanlig liv".

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning er et tiltak i Røde Kors som hjelper de som vil ut av kriminalitet og rus. Faren for tilbakefall til kriminalitet er størst det første året etter løslatelse. Det er derfor veldig viktig med et godt støtteapparat rundt straffedømte i denne perioden, og i overgangsfasen mellom soning og løslatelse. 

Deltakeren kobles med en frivillig fra Røde Kors. Den frivillige er samtalepartner og støttespiller for deltakeren i en overgangsfase. Tilbudet er landsdekkende og er litt ulikt organisert fra sted til sted og omfatter blant annet: En-til en oppfølging, aktiviteter på fritiden, arbeidstrening og hjelp med å skaffe arbeid, gjeldsproblematikk og privatøkonomi og et eget prosjekt for unge løslatte.

Relaterte artikler

Våren er i anmarsj, og det er tid for å hente fram sykkelen igjen. Det betyr høysesong på Red Bike, sykkelverkstedet som drives av Nettverk etter soning.