Sosial kontakt og nettverk

Mange mennesker ønsker mer kontakt med andre og mulighet til å bygge seg sosiale nettverk.

Se om nettverksaktiviteter tilbys i en lokalforening nær deg

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke:


  Mange mennesker opplever at de står alene. Noen står på bar bakke sosialt og ønsker noen å bli kjent med. Andre hindres i å treffe nye mennesker og komme i gang med aktiviteter fordi de har sosial angst. Røde Kors har mange aktiviteter for mennesker som ønsker fellesskap og mulighet til å bygge sosiale nettverk. Disse aktivitetene kaller vi nettverksaktiviteter.

  Mangfold av aktiviteter

  Røde Kors har et mangfold av aktiviteter som alle tar utgangspunkt i deltakernes behov og ønsker. Deltakerne ønsker seg ofte en samtaleparter, men også en de kan spørre om råd og hjelp til praktiske gjøremål. Deltakere og frivillige planlegger og organiserer alle aktivitetene sammen. En deltaker og en frivillig kan møtes jevnlig for en god samtale eller for å finne på aktiviteter. Eller en gruppe frivillige og deltakere kan dra på aktiviteter sammen, som for eksempel trening, teater, kino eller turer. 

  Familien kan være med

  På noen steder blir det organisert sosiale aktiviteter som inkluderer hele familien eller barna. De frivillige i Røde Kors nettverksarbeid er helt vanlige folk, ikke støttekontakter eller terapeuter. De er medmennesker og støttespillere for deltakere som ønsker hjelp på veien til det de kaller "et helt vanlig liv".

  Krav til frivillige