Frivillig besøker mann i fengsel Vis bildetekst
Sissel Bernhardt Knai er visitor i Røde Kors og besøker jevnlig innsatte i Oslo fengsel. Tekst: Sol Sigurjonsdottir Foto: Eirik Norrud

– Du blir ikke bedre av å sitte alene på cella

Frivillig Sissel Bernhardt Knai har besøkt mange innsatte i Oslo fengsel som har blitt preget av isolasjon. Menneskelig kontakt kan bidra til et bedre liv både under og etter fengselsoppholdet.

Sissel Bernhardt Knai er én av rundt 500 frivillige Røde Kors-visitorer. Hun har besøkt innsatte i Oslo fengsel de siste sju årene.

– Ved første møte forteller alle at de sitter mye alene på cella. Det er et mellommenneskelig behov som ikke blir dekket, spesielt for de innsatte som ikke har familie som kan besøke dem her i Norge. De synes det er fint å få snakke med folk som ikke er andre innsatte eller ansatte, forteller Bernhardt Knai.

Visitor og innsatt på cella i fengsel
Norske fengsler må tilrettelegge for at innsatte i større grad får meningsfull menneskelig kontakt med andre innsatte, ansatte og eksterne aktører, mener Røde Kors. Foto: Eirik Norrud

Alene med destruktive tanker

Som oftest er det innsatte i varetekt hun besøker. Hun besøker hver innsatt alt fra et par ganger til jevnlige besøk i seks til åtte måneder, avhengig av hvor lenge vedkommende oppholder seg i Oslo fengsel.

– Mange er mye alene med destruktive tanker. De forteller gjerne om skam og en usikker fremtid, og de fleste sliter med depresjon og rus. Det blir definitivt ikke bedre av å sitte alene. Grunnen til at de har havnet i fengsel er nettopp ofte problemer med å håndtere følelser. Derfor er det veldig fint å kunne bidra til at de får det bittelitt bedre ved å snakke med en visitor. Vi merker at de innsatte setter stor pris på besøkene, sier hun.

– Mange er mye alene med destruktive tanker. De forteller gjerne om skam og en usikker fremtid, og de fleste sliter med depresjon og rus.

Visitor Sissel Bernhardt Knai

Ny Røde Kors-rapport om isolasjon i fengsel

I den nye rapporten «Innelåst: Om konsekvenser av isolasjon» har Røde Kors for første gang samlet erfaringene fra frivillige visitorer. Uke etter uke besøker visitorene innsatte i alle de 37 fengslene som finnes i Norge.

– De frivilliges vitnesbyrd gir et dramatisk innblikk i den norske fengselsvirkeligheten. De gir sin versjon av det som allerede har fått sterk kritikk fra blant annet FNs torturkomité, Europarådets torturkomité og Sivilombudsmannen: Den utstrakte bruken av isolasjon i norske fengsler, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Visitor spiller sjakk med innsatt
Innsatte i norske fengsler skal tilbake til samfunnet. Det er i alles interesse at de får muligheten til å klare seg best mulig når de løslates. Visitor Sissel Bernhardt Knai bidrar til å gi den innsatte en følelse av normalitet og verdighet. Foto: Eirik Norrud

En ekstra straff i straffen

Isolasjon er belastende både fysisk og psykisk og kan gi alvorlige helseskader etter bare noen dager. Carola Ruud, nasjonal fagrådgiver for Røde Kors’ visitortjeneste, understreker at straffen de som fengsles i Norge får, er frihetsberøvelse. Isolasjon blir dermed en ekstra straff i straffen.

– De aller fleste innsatte skal ut. Hvis de innsatte gis en mulighet til å endre sine liv, kvitte seg med rusbruk og andre utfordringer, vil det gagne oss som samfunn og beskytte mot kriminelle handlinger i framtida, sier Ruud.

«Innelåst»: Ny Røde Kors-rapport om isolasjon

  • Om konsekvensene av isolasjon i norske fengsler.
  • Erfaringer fra frivillige visitorer som besøker innsatte i de 37 fengslene i Norge.
  • De frivillige gir et dramatisk innblikk i fengselsvirkeligheten. Svært mange av de innsatte forteller om isolasjon og psykiske og fysiske problemer knyttet til isolasjonen.
  • Den utstrakte ulovlige bruken av isolasjon i norske fengsler er blant annet blitt kritisert av FNs torturkomité.

Visitortjenesten

  • Årlig besøker rundt 500 frivillige visitorer innsatte i norske fengsler over hele landet.
  • Ordningen startet i 1960.
  • De innsatte får noen å dele tanke sine med, en nøytral samtalepartner som ikke dømmer.
  • Visitoren kan bidra til å gi den innsatte en følelse av normalitet og verdighet.
  • Røde Kors har også aktiviteten Nettverk etter soning, et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv.

Støtt vårt arbeid for mennesker i Norge