Obligatoriske kurs for alle frivillige i Røde Kors

Kursene sikrer at alle har forståelse for og trygghet i rollen som frivillig i Røde Kors. Hvilke kurs du skal ta avhenger av hvilken aktivitet du vil engasjere deg i.

Alle skal gjennomføre et startkurs før man kan starte opp i en aktivitet. Startkurset gir en introduksjon til Røde kors, til frivilligrollen, til psykososial førstehjelp og livreddende førstehjelp. I tillegg skal alle gjennomføre en praktisk øvelse i førstehjelp på om lag én time med fokus på varsling og hjerte -lunge redning.

For å bli aktiv i Røde Kors Hjelpekorps kreves en grundigere opplæring i førstehjelp, grunnleggende opplæring i bruk av samband, og i søk og redning. Det er også en avsluttende test. Som godkjent hjelpekorpser kan du avansere med en rekke kurs og kompetanser som gir muligheter for variasjon i type oppdrag du kan kalles ut på.

I de aller fleste av våre aktiviteter vil det være en aktivitetsspesifikk opplæring. Disse opplæringsløpene varierer fra noen få timer til kurs som går over flere helger. Hør med din lokalforening om hvilke kurs som er planlagt og hvordan du kan melde deg på.

I tillegg til Startkurset og en praktisk øvelse i livreddende førstehjelp på en time, anbefales alle frivillige å delta på et grunnkurs i psykososial førstehjelp og et noe mer omfattende førstehjelpskurs.

All opplæring i Røde Kors er praksis nær og gir deg nyttige verktøy og perspektiver for å gjøre en best mulig jobb som frivillig i din aktivitet.

Innhold i startkurs kan du lese mer om ved å laste ned Vi er Røde Kors.

Eller bla deg gjennom informasjonen her.

Finn din lokalforening

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke: