Obligatoriske kurs for alle frivillige i Røde Kors

Alle som ønsker å jobbe som frivillig i Røde Kors er må gjennomføre obligatoriske kurs. Kursene skal sikre at alle Røde Kors frivillige har fått grundig opplæring i Røde Kors verdier og mandat.

Kurs og kompetanse

Vi er opptatt av at våre frivillige har den nødvendige kompetansen for å drive med frivillig arbeid. Derfor legger vi stor vekt på kursing av våre frivillige. Derfor må alle nye frivillige ta følgende tre kurs:

1. Introduksjonskurs til Røde Kors

2. Grunnkurs psykososial førstehjelp

3. Norsk grunnkurs førstehjelp

1. Introduksjonskurs til Røde Kors

Hensikt

Skape bevissthet og forståelse for hva det vil si å gjøre en frivillig innsats for Røde Kors.

Målgruppe

Obligatorisk for alle frivillige og ansatte i Røde Kors

Innhold

 • Røde Kors’ syv prinsipper og verdigrunnlaget HÅP
 • Røde Kors’ historie
 • Genèvekonvensjonene og internasjonal humanitær rett
 • Røde Kors’ rolle som støtteaktør og menneskerettighetene
 • Røde Kors’ arbeid nasjonalt og internasjonalt
 • Hva det vil si å være frivillig
 • Lokale aktiviteter og hva det vil si å være en Røde Kors-er
 • Røde Kors som beredskapsorganisasjon

Tid og varighet

3 timer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisningsform

Dialog, monolog, idemyldring, dilemmaer og diskusjoner i grupper.

Kriterier for godkjent kurs

Kursbevis forutsetter aktiv deltakelse på hele kurset.

2. Grunnkurs psykososial førstehjelp

Hensikt

Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelpere overfor berørte i timene og de første dagene etter at en krise eller katastrofe har funnet sted. Kurset gir innsikt i og formidler kunnskap som bidrar til at deltakerne blir i stand til å yte god psykososial førstehjelp. Gjennom oppgaver og øvelser får deltakerne også trene på hvordan slik støtte best kan gis.  
Kurset er også et bidrag i å styrke Røde Kors’ rolle som beredskapsorganisasjon lokalt og sentralt.

Målgruppe

Alle frivillige og ansatte i Røde Kors.

Læringsmål

 • Forståelse for betydningen av psykososial førstehjelp i Røde Kors.
 • Kunnskap om hvordan kriser eller katastrofer kan ramme.

1. VÆR nærværende

 • Kunnskap om betydningen av fysisk og psykisk nærvær i møte med berørte
 • Kunnskap og råd om hvordan forholde seg i møte med berørte av en krise eller katastrofe

2.  LYTT oppmerksomt

 • Kunnskap om hvordan lytte oppmerksomt, med en aktiv og støttende holdning.
 • Trening i aktiv lytting

3. AKSEPTER ulike reaksjoner

 • Kunnskap om de ulike reaksjonsfasene til berørte i etterkant av kriser og katastrofer.
 • Forståelse for hvordan en best kan møte berørtes ulike følelsesmessige reaksjoner.

4. GI omsorg og praktisk hjelp

 • Forståelse for betydningen av å gi omsorg og praktisk hjelp til berørte.
 • Kunnskap om hvordan bistå berørte med omsorg og praktisk hjelp.
 • Kjennskap til vanlige reaksjoner hos hjelper i forbindelse med kritiske hendelser.
 • Kjennskap til hvordan ta vare på seg selv som hjelper i etterkant av innsats.

Tid og varighet

3 timer

Undervisningsform

Teori, gruppeoppgaver, øvelser og dialog.

Kriterier for godkjent kurs

Gjennomført hele kurset og deltatt aktivt.

3. Norsk grunnkurs førstehjelp

Målsetting

Etter endt kurs skal deltakerne kunne grunnleggende førstehjelp ved de vanligste sykdoms- og skadetilfeller.

Målgruppe

Alle som ønsker å lære grunnleggende førstehjelp.

Kursinnhold

Kurset vil utdanne medlemmer i grunnleggende ferdigheter innenfor:

 1. Kjeden som redder liv
 2. Medisinsk nødtelefon
 3. Undersøkelse og førstehjelp ved akutt sykdom
 4. Hjerte-/lungeredning til voksne og barn
 5. Fremmedlegemer i luftveiene hos voksne og barn
 6. Førstehjelp ved trafikkulykker og dagliglivets ulykker

Tid

5 timer

Undervisningsform

Undervisningen foregår i grupper.

Vurdering og bevis for godkjent kurs

Alle som har gjennomført hele kurset vil få kursbevis.

Tidspunkt og sted for kursene

Kursene gjennomføres som oftes på distriktskontorene til de respektive lokalforeninger.

PS. Tidspunkt og dato ville kunne varierer mellom de forskjellige distrikter og lokalforeninger. Du vil få informajson om kurs og tider etter at du har meldt deg på som ny frivillig. Vi anbefaler at du kontakter din lokalforening om du ønsker mer informasjon om tid og sted eller har andre spørsmål knyttet til frivillig arbeid.

Finn din lokalforening

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke: