Røde Kors Ungdom-frivillige spiller kortskalle med to barn

Ungdomsaktiviteter på asylmottak

Røde Kors Ungdom arrangerer aktivitet på asylmottak over hele landet for å gjøre livet bedre for både enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og andre som må bo der.

Barn og unge som har flyktet fra sine hjemland og søker asyl i Norge er i en svært sårbar livssituasjon. Noen har flyktet hit med familien, andre har kommet alene som enslige mindreårige asylsøkere. Livet på asylmottak er ofte preget av usikkerhet, psykisk stress, mangel på regelmessig skolegang og sosialt nettverk.

Hva gjør Røde Kors Ungdom?

For at ventetiden på asylmottak skal bli lettere, organiserer Røde Kors Ungdom aktiviteter for unge asylsøkere. En kinokveld, en fotballkamp, et karneval eller en annen sosial sammenkomst kan være bra for å få den vanskelige tilværelsen litt på avstand.

Hvilke aktiviteter som arrangeres er opp til de ulike gruppene i Røde Kors Ungdom. Som oftest skapes de i samarbeid med ungdommene på mottaket. Flere asylsøkere er også frivillige i vår organisasjon.

"Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg», sa elleve år gamle Neda Ibrahim fra et asylmottak i Sandnes. 

Bli frivillig i Røde Kors Ungdom