Ungdommer smiler og ler rundt et bord på Cafe Condio Vis bildetekst
Foto: Røde Kors Ungdom

Treffpunkt

Vi forebygger ensomhet og utenforskap blant unge gjennom å arrangere treffpunkt for unge i lokalmiljø i Norge.

Mange unge opplever usikkerhet og stress i hverdagen som følge av økt press, ensomhet og usikkerhet på egen identitet. Ved å skape treffpunkt som gir sterkere nettverk og tilbyr inkluderende fellesskap bidrar vi til å styrke unges helse, fysisk og psykisk.

Treffpunkt er en aktivitet for ungdom mellom 13 og 30. Målet med Treffpunkt er å forebygge og hindre utenforskap blant ungdom ved å tilby lavterskel møteplasser der ungdom kan bli kjent med andre ungdommer og skape relasjoner.

I tillegg tar Treffpunkt sikte på at ungdom selv skal få være med å utforme aktiviteten i tråd med ung- til-ung prinsippet.

«Den beste medisin for et menneske, er et annet menneske»

Bli frivillig i Røde Kors Ungdom

Her kan du finne inspirasjon til leker og energizers til din Røde Kors-aktivitet.