Dildoer og kondomer, seksualopplysning Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Seksualopplysning

Det er viktig for unge å ha et sunt forhold til sex og seksualitet, med gode holdninger, god selvfølelse og trygghet.

Et økt fokus på sex i massemedia betyr ikke at all informasjonen er like sann eller troverdig. Uoppnåelige kropps- og sexidealer, og mye usikkerhet rundt egen seksualitet er noen av konsekvensene.

Hva gjør Røde Kors Ungdom?

Frivillige i Røde Kors Ungdom skaper trygge og uformelle arenaer hvor unge kan snakke med og lære av andre unge. Vi møter ungdom der de er, på skoler, i konfirmantundervisningen eller på fritidsklubben, for å gi objektiv kunnskap om kjønnssykdommer, prevensjon, holdninger og grensesetting. Vi deler ut gratis kondomer og underviser i riktig bruk av dem.