To jenter står med to manekengdukker uten ben og holder skilt med teksten "Et feilskrift koster livet" i forbindelse med tilsynskonferansen for minekonvensjonen i 2019 Vis bildetekst
Foto: Olav Saltbones, Røde Kors

Talspersonrollen

Landsrådet til Røde Kors Ungdom er talspersoner for den unge frivilligheten på saker som angår og engasjerer ungdom.

Som talspersoner jobber Landsrådet med politisk påvirkning for å sikre unges medvirkning på temaer og beslutninger som er viktig for ungdom. I tillegg sikrer utviklingen av trygge talspersoner god representasjon av unge innad i Norges Røde Kors og på internasjonale møter i Røde Kors-bevegelsen.

Gjennom vårt politiske påvirkningsarbeid ønsker vi å:

  • Være talspersoner i saker som omhandler ungdom
  • Oppnå forståelse for hva ungdom bryr seg om, bekymrer seg for og engasjerer seg forgjennom treffpunktene for å kunne være talerør for dette
  • Styrke det politiske arbeidet og være tettere på politiske prosesser
  • Ha tydelig tilstedeværelse og rolle i samfunnsdebatten og i mediebildet
  • Være foretrukket som unge talspersoner innenfor spesifikke temaer

Les mer om vårt påvirkningsarbeid her: Røde Kors Ungdom Politisk Plattform 2021 - 2023