angrip 2.0 logo

Vi lanserer Angrip! 2.0

Det populære læremiddelet Angrip! lanseres i ny drakt!

Angrip! 2.0 er et interaktivt læremiddel som utspiller seg samtidig både i klasserommet og i en egen app. I klasserommet foregår diskusjonen ved hjelp av et elevhefte. I appen finner elevene kunnskap, gjennom tekst og animasjoner.

Elevene må diskutere og ta stilling til strategiske og etiske dilemmaer knyttet til regler i krig.

Vil du prøve Angrip! 2.0 i din klasse?

Bestill materiellet gratis hos subjectaid.no.

Settet inneholder:

  • 7 elevhefter. 3-5 elever per hefte
  • 1 lærerveiledning

I tillegg trenger du:

  • 1 mobil eller nettbrett til hver elev
  • Se en kort informasjonsfilm om undervisningsopplegget her.