Bestill 'Inkludert meg?' til skolestart

Inkludert meg? Et undervisningsopplegg om ensomhet og utenforskap

Bestill til skolestart!

Inkludert meg? er et undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregående skole, som skal bidra til å hindre og lindre ensomhet og utenforskap. Med utgangspunkt i 8 korte filmer får elevene refleksjonsoppgaver og aktiviteter som skal øke bevisstheten rundt og kompetansen på inkludering – av seg selv om andre.

Et viktig tema hele året, men det passer kanskje ekstra godt som en bevisstgjøring på starten av et nytt skoleår.

I klassesettet, som bestilles gratis hos subjectaid.no, finnes elevhefte og lærerhefte, plakater og aktivitetskort. Fritt tilgjengelig på nett finnes app med filmer og oppgaver, samt nettside med klasseoppgaver og alle filmene i tekstet og synstolket versjon.

I tillegg til å fokusere på inkluderende språk og væremåte, retter undervisningsopplegget fokus mot hva ungdommer selv kan gjøre for å komme ut av egen ensomhet.

Se en kort informasjonsfilm om undervisningsopplegget her.