Fire hjelmer med røde kors emblem

Når krigen raser – gratis undervisningsopplegg

Når krigen raser består av en rekke undervisningsopplegg om blant annet menneskerettigheter, krig, flukt, våpen og internasjonal humanitærrett. Alt materiellet er gratis, og forankret i fagfornyelsen.

Nårkrigenraser.no

"Når krigen raser" er et engasjerende nettsted med fagartikler, filmer, dilemmaer og quizer. Mye av stoffet tar utgangspunkt i krig og konflikt. Samtidig er det fokus på medias rolle og ungdommers engasjement. Du finner til sammen 26 moduler fordelt på 5 kapitler:

  • Menneskeverd
  • Regler i krig
  • Krigens konsekvenser
  • Krigens fortelling
  • Barn. Krig. Jeg?
Skjermbilde 2020-10-15 kl. 13.27.06
Skjermbilde fra narkrigenraser.no

Til hver modul er det en kort quiz, og innimellom finner du dilemmaer til drøfting.

Nettstedet er utviklet primært for ungdomsskolen, men benyttes også både i videregående skole og på 7. trinn.

På nettsiden nårkrigenraser.no finner du i tillegg til elevsidene også en lærerveiledning med aktiviteter, tips og triks, samt en oppdatert og aktuell nyhetsside.

Angrip!

Hvordan skal du befri byen uten å bryte krigens regler? Hvilket våpen vil du bruke – så du unngår å skade sivile?

Angrip! er et brettspillaktig læremiddel fra Røde Kors, som utfordrer elevene til å ta etiske og militærstrategiske valg med bakgrunn i krigens folkerett - eller regler i krig. Materiellet består av:

  • En egen app som gir kunnskap gjennom animasjoner, simuleringer og tilrettelagte tekster
  • Spillebrett som legger til rette for gode gruppediskusjoner
  • Lærerveiledning med tips og bakgrunnskunnskap
  • Spillebrikker som bidrar til å styre framdriften i læringsøkten

Opplegget er gratis: Akkurat nå er vi dessverre tomme for klassesett av Angrip!. En ny versjon - Angrip 2.0 - lanseres høsten 2022.

Brothers across borders

er en prisbelønnet blanding av film og dataspill, der elevene lærer om hvordan det er å leve som flyktning i et krigsherjet område. Eleven påvirker selv handlingen, og alt sees gjennom flyktningens øyne.

Brothers across borders anbefales fra 5. trinn til VG2.

På nettstedet finnes også en lærerveiledning med forslag til læringsaktiviteter i ulike fag.

Har du spørsmål? Send en e-post til skole@redcross.no

Nyttige lenker: Folkerett