Når krigen raser - menneskeverd, rettigheter og din plass i verden

Gratis undervisningsmateriell om menneskeverd, menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett.

"Når krigen raser – menneskeverd, rettigheter og din plass i verden"

Materialet bygger på et undervisningsmateriell utviklet av n internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC).

Hovedmålet med "Når Krigen Raser" er at unge mennesker skal få kjennskap til og kunnskap om folkeretten og dagsaktuelle problemstillinger. Menneskeverdet er utgangspunktet for internasjonale regler slik som menneskerettighetene og internasjonal humanitær rett (IHR), eller krigens folkerett.

Boken knytter begrepet om menneskeverd til situasjoner ungdom i Norge kan identifisere seg med, slik som mobbing og diskriminering. Gjennom dette søker vi å gjøre IHR – som er en av kjerneaktivitetene til Røde Kors både internasjonalt og i Norge – et mer tilgjengelig tema. Vi bruker eksempler fra Norge gjennomgående for å vise hvordan ting som skjer i andre deler av verden også får konsekvenser for oss her hjemme.

Illustrasjon far bok når krigen raser røde kors. viser øde landskap tanks, helikopter en gutt som leser blant miner dødningeskaller
Internasjonal Humanitær Rett. "Når krigen raser". Ill.Røde kors

"Når krigen raser" består av et klassesett med elevhefter og en lærerveiledning. Opplegget er utviklet av Røde Kors med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Norad, og i samråd med Utdanningsdirektoratet. Det er utviklet for ungdom i alderen 13 til 16 år, og er koblet opp mot lærerplanverket for 10-årstrinnet. Materiellet kan også brukes i videregående opplæring, eller i andre sammenhenger.

Materialet kan bestilles gjennom subjectaid.no

Har du spørsmål? Send en e-post til folkerett@redcross.no

Nyttige lenker: Folkerett

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler