Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Vi gir informasjon og veiledning om hvordan du kan forholde deg til situasjoner der tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold forekommer.

Ring oss på: 815 55 201
Telefonen er åpen mandag til fredag, mellom kl. 09.00 og 16.00. Vi som jobber i Røde Kors-telefonen har taushetsplikt. Du kan være anonym.

Hvem kan ringe telefonen?

  • Du som føler deg utsatt for press ved inngåelse av ekteskap, frykter kjønnslemlestelse, blir utsatt for sterk kontroll eller frykter å bli etterlatt i utlandet mot din vilje.
  • Du som ønsker å hjelpe venner eller andre bekjente i en vanskelig livssituasjon.
  • Foreldre som opplever utfordringer med å oppdra barn i en ny kultur.
  • Fagpersoner eller offentlige ansatte som kommer i kontakt med personer utsatt for æresrelatert vold.

Hva tilbyr vi? 

  • Vi gir informasjon om norsk lovverk knyttet til tema tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen æresrelatert vold.
  • Vi gir hjelp og støtte på dine premisser.
  • Vi kan bistå i familiekonflikter.
  • Vi kan bistå med å etablere kontakt med andre offentlige instanser og fungere som brobyggere mellom deg og det øvrige hjelpeapparate

Kontakt oss:
Epost: info.tvangsekteskap@redcross.no
Eller på Facebooksiden til Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Ved akutt behov for hjelp

I Norge:
Alarmtelefonen for barn og unge116 111

Politi tel: 112

I utlandet:
Kontakt nærmeste norske ambassade.