Kurset Tør du å lytte er oppdatert

I 2023 har Tør du å lytte-kurset fått en etterlengtet oppdatering.

Kurset ble utviklet i 2018. Flere som har holdt kurset i mange år har sett behovet for en oppdatering. Frivillige kursholdere har delt verdifulle tilbakemeldinger i innspillsmøter, og det er disse tilbakemeldingene som har bidratt til at kurset nå er faglig oppdatert og mer tilgjengelig for kursholdere.

Enklere å gjennomføre

Den oppdaterte versjonen av kurset er enklere å gjennomføre for kursholder, samtidig som det gir en enda bedre opplevelse for både kursholdere og deltakere. Det er også tatt inn flere perspektiver fra søk og redning, fordi kursholderne og deltakerne har gitt tilbakemeldinger om at innholdet i kurset er viktig for frivillige både i aktiviteter for barn og unge, voksne og for Hjelpekorpset. Vi ser frem til å se hvordan kurset vil fortsette å inspirere frivillige til å tørre å lytte!

Er du interessert i kurset? Ta kontakt med lokalforeningen din eller se på kurssidene eller i Ressurssystemet på Korsveien.