barn i gule vester som aker på snøen Vis bildetekst
Akedag i bakken. Foto: Røde Kors

Barn og unge i Norge

Mange barn og unge opplever konflikter i møte med forventninger fra foreldre, skole og jevnaldrende. Røde Kors tilbyr et mangfold av aktiviteter for barn og unge for å håndtere hverdagen.

Mange barn og unge opplever stress og press og bekymrer seg syke. I tillegg vet vi at 6% av barn og unge mobbes i den norske skolen. Mange opplever konflikter i møte med forventninger fra foreldre, skole og jevnaldrende. I et samfunn med høye krav er det lett å føle seg utenfor og ensom. Dette viser seg også i frafalls-statistikken.

For de aller fleste barn og unge er det godt å vokse opp i Norge i dag. Forskning viser at dagens unge har tro på framtiden og er flittige og flinke. De har bedre relasjoner til foreldrene sine og bruker mindre rusmidler enn tidligere generasjoner. Men oppveksten er ikke dermed sagt; like lett for alle.

Fattigdom og manglende sosiale ressurser

Mange av utfordringene barn og unge møter henger sammen med økonomiske og sosiale ressurser. Andelen barn som vokser opp i familier med dårlig råd stiger stadig. I 2018 gjaldt dette nesten 111 000 barn. Denne utviklingen er økende. Mange av barna kan ikke delta i aktiviteter sammen med klassekamerater fordi det er for dyrt. Dette kan forsterke følelsen av utenforskap.

Trygge aktiviteter og åpne møteplasser

Barn og unge trenger trygge arenaer hvor de kan møte andre og bli inkludert. Det er viktig for å ha en god oppvekst. Røde Kors er derfor opptatt av å skape trygge, attraktive og inkluderende møteplasser for barn og unge.

Aktiviteter som er åpent for alle

Alle våre aktiviteter er åpne for alle og vi legger vekt på at barn og unge skal oppleve mestring, utvikle nye ferdigheter og danne vennskap i et godt sosialt miljø. Vi ønsker å tilby et pusterom fra stress og press og en mulighet til å bare være. De frivillige i Røde Kors' oppvekstaktiviteter er trygge voksenpersoner som ønsker å gjøre en forskjell.

Vil du vite hva som foregår der du bor anbefaler vi at du tar kontakt med Røde Kors lokalt

Dersom du ønsker å støtte dette arbeidet, ønsker vi deg velkommen som medlem i Røde Kors.

Bli kjent med noen av våre tilbud for barn og unge

Samtaletilbudet Kors på Halsen

Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet.
Besøk nettstedet korspaahalsen.no

Ferie for alle

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.
Lær mer om ferie for alle

Leksehjelp

Trenger du hjelp med leksene eller kanskje du vil hjelpe andre med leksene? På Røde Kors leksehjelp får elevene hjelp med skolearbeidet etter skoletid, helt gratis.
Lær mer om hvordan du enkelt kan få gratis leksehjelp

Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for unge i alderen 13-30 år og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors.
Lær mer om hva vi i Røde Kors Ungdom gjør for unge

Gatemegling

Gatemeglere sørger for at ungdom får redskaper til å kommunisere, i stedet for å slå.
Hvordan håndtere vanskelige situasjoner

Barnas Røde Kors (BARK)

I Barnas Røde Kors (BARK) fremmer vi moro, mangfold og mestring ute i det fri.
Lær mer om mestring og lokal magi

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF)

RØFF er for ungdommer mellom 13 og 17 år. Som en del av Norges Røde Kors er tilbudet tilgjengelig for ungdom over hele landet.
Et tilbud tilgjengelig over hele landet

Barn og psykisk helse

Voksne må sette av tid til å snakke om følelser med barna. På skolen. Rundt middagsbordet. På fotballtreningen. Spør hvordan barna har det. Vis forståelse – lytt, gi støtte og vis omsorg.
Les mer om det viktige arbeidet her

Fellesverket

Fellesverket er et møtested for ungdom og som tilbyr et bredt spekter av aktiviteter for ungdom. Her kan du møte venner, få hjelp med lekser, delta i aktiviteter og mye mer.
Les mer om Fellesverkene her

Relaterte artikler og rapporter