Barn og unge

Røde Kors tilbyr et mangfold av aktiviteter for barn og unge.

For de aller fleste barn og unge er det godt å vokse opp i Norge i dag. Forskning viser at dagens unge har tro på framtiden og er flittige og flinke. De har bedre relasjoner til foreldrene sine og bruker mindre rusmidler enn tidligere generasjoner.

Men oppveksten er ikke like lett for alle.

Medaljens bakside

Mange barn og unge opplever stress og press og bekymrer seg syke. I tillegg vet vi at 60.000 barn og unge mobbes i den norske skolen. Mange opplever konflikter i møte med forventninger fra foreldre, skole og jevnaldrende. I et samfunn med høye krav er det lett å føle seg utenfor og ensom. Dette viser seg også i frafallsstatistikken.

En gutt står ved siden av en rød kano i strandkanten på Eidene.
Under "Ferie for alle" får barnefamilier tilbud om ferie hvor voksne frivillige fra Røde Kors er med på å skape en trygg ramme. Foto: Olav Saltbones/Norges Røde Kors

Fattigdom og sosiale ressurser

Mange av utfordringene barn og unge møter henger sammen med økonomiske og sosiale ressurser. Andelen barn som vokser opp i familier med dårlig råd stiger stadig. I 2016 gjelder dette 92 000 barn. Mange av disse kan ikke delta i aktiviteter sammen med klassekamerater fordi det er for dyrt. Dette kan forsterke følelsen av utenforskap.

Trygge aktiviteter og åpne møteplasser

Barn og unge trenger trygge arenaer hvor de kan møte andre og bli inkludert. Det er viktig for å ha en god oppvekst. Røde Kors er derfor opptatt av å skape trygge, attraktive og inkluderende møteplasser for barn og unge.

Alle våre aktiviteter er åpne for alle og vi legger vekt på at barn og unge skal oppleve mestring, utvikle nye ferdigheter og danne vennskap i et godt sosialt miljø. Vi ønsker å tilby et pusterom fra stress og press og en mulighet til å bare være. De frivillige i Røde Kors' oppvekstaktiviteter er trygge voksenpersoner som ønsker å gjøre en forskjell.

Du kan lese mer om noen av aktivitetene våre under Tilbud. Ta gjerne kontakt med Røde Kors lokalt for å vite mer om aktivitetene der du bor.

Støtt Røde Kors arbeid for barn og unge

Noen av våre tilbud for barn og unge:

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.
Trenger du hjelp med leksene eller kanskje du vil hjelpe andre med leksene? På Røde Kors leksehjelp får elevene hjelp med skolearbeidet etter skoletid.
Røde Kors Ungdom driver aktivitet for unge i alderen 13-30 år og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors.
Gatemeglere sørger for at ungdom får redskaper til å kommunisere, i stedet for å slå.
Voksne må sette av tid til å snakke om følelser med barna. På skolen. Rundt middagsbordet. På fotballtreningen. Spør hvordan barna har det. Vis forståelse – lytt, gi støtte og vis omsorg.
Fellesverket er et møtested for ungdom og som tilbyr et bredt spekter av aktiviteter for ungdom. Her kan du møte venner, få hjelp med lekser, delta i aktiviteter og mye mer.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler