To unge jenter sitter vendt mot hverandre på et huskestativ, smiler

Psykt flink - en rapport om stress og press blant ungdom

En fersk rapport fra Røde Kors viser at én av fire ungdommer ikke snakker med andre om problemene sine. Samtidig må helsesøstre avvise ungdom i døren på grunn av tidspress.

Last ned rapporten (PDF)

 

I en ny undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Røde Kors har vi snakket med ungdom i alderen 16–18 år og bedt om svar på hvordan de opplever hverdagen.

Vi har også snakket med 101 helsesøstre om deres arbeidshverdag: Får de tid nok til å arbeide med forebygging og å hjelpe unge med bekymringer og psykiske plager?

I svarene ser vi at mange av våre barn og unge har store problemer.

De lever med et enormt forventningspress – både fra seg selv, hjemmet, skolen og de rundt seg.

1 av 4 holder problemer for seg selv

Én av fire svarer at de ikke deler med andre når de har store problemer.

Samtidig melder mange helsesøstre at de må avvise ungdom som sliter fordi de selv er overbelastet. De har rett og slett ikke tid, og barna møter en stengt dør.

For Røde Kors, som arbeider for å avdekke, hindre og lindre nød og urett, er det oppsiktsvekkende å bli vitne til at systemet velferdsstaten har laget for å hjelpe de som trenger det aller mest ikke har tid til å gjøre kjerneoppgavene: Gi sårbare barn og unge med problemer den hjelpen de trenger.

«Bak tallene skjuler det seg en ungdom du kjenner»

- Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Bak tallene skjuler det seg en ungdom du kjenner. For disse enkeltpersonene er den tøffe hverdagen de lever i kanskje ikke til å holde ut.

For enkeltindividet og samfunnet vårt er det tapte muligheter og potensielt store utgifter for velferdsstaten. Derfor har vi en plikt til å bry oss om levekårene til barna våre.

Psykisk helse avgjørende

I denne rapporten kommer vi med en rekke anbefalinger som bør følges opp av både foreldre, skole, frivilligheten og politikere på lokalt og nasjonalt nivå.

Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse blir avgjørende for at generasjon Psykt flink ikke blir en generasjon av tapte muligheter, men en generasjon som ble møtt, lyttet til og forstått når de trengte det aller mest.

- Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors