STATUS UKE 10

Alle distriktene har nå en fungerende arbeidsflate for varsling i CIM. Akershus, Buskerud og Østfold Røde Kors har i tillegg fått "alarm"-knapper med forhåndsdefinerte varslingsmottakere og meldingsmaler for de mest kritiske og/eller vanligste hendelsene i respektivt distrikt.

Slike varslingsknapper gjør at aksjonsledelsen kan sende ut varsler enda raskere. Arbeid med å lage "alarm"-knapper til de resterende distriktene pågår.  Nasjonalkontoret har tilrettelagt for at alle frivillige i distrikter/lokalforeninger som p.t. er identifisert med å inneha et verv/rolle som innebærer varslingsansvar, har brukertilgang til CIM.

Den enkelte bruker vil få informasjon om opplæring og pålogging fra respektivt distrikt. 

Et positivt sitat fra Henriette Flesaker Jansen, Leder for Modum Røde Kors hjelpekorps, som kan gi en energiboost i disse cim-tider:

Jeg testet i dag pålogging på CIM, jeg valgte å teste på app, og må si jeg var positivt overrasket, syns det fungerte godt, og jeg likte formatet og layouten.Jeg er veldig fornøyd med å bytte ut UMS, med noe som det er litt mer muligheter med, og som man har tilgang på fra mobilen.

Henriette Flesaker Jansen, Leder for Modum Røde Kors hjelpekorps

Denne uken (+ mandag i uke 11) har prosjektgruppen gitt opplæring via Teams til de personene som distriktene har utpekt som opplæringsansvarlige for øvrige frivillige. Distriktene vil lære opp sine øvrige brukere i de kommende ukene. 

Prosjektet har så langt produsert 14 instruksjonsvideoer. Disse er tilgjengelig på siden her: https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/cim/cim-opplaring/FAQ (oversikt over vanlige spørsmål + svar) og en CIM-manual er under utarbeidelse. Se video under om opplæringen vi hittil har hatt.