STATUS UKE 11

Det nye varslingssystemet skal tas i bruk av hjelpekorpsene 1. april. Hovedfokuset i uke 12 er opplæring av de som skal kunne varsle i lokale ledd. Varslingshoder skal både ha den tekniske kompetansen for å bruke CIM, og kunnskap om varslingsrutiner i distriktet.

I lys av tiltakene som Røde Kors har satt inn for å sikre beredskap og drift i ukene fremover mens COVID-19 pågår, vil nasjonalkontoret trå til litt ekstra på opplæringssiden for å støtte distriktene i å sikre at alle kommer i mål 1. april.

Opplæring

Vi har nå restriksjoner for samlinger, møter og kurs i regi av Røde Kors, på nasjonal og distriktsnivå. Det betyr at vi må være kreative for å nå opplæringsmålene i det nye varslingssystemet. Digitale opplæringstiltak blir enda viktigere. Prosjektgruppa har derfor laget et webinar som supplement til lokale opplæringssamlinger. Dette er en CIM-video for alle som skal kunne sende ut varsler i CIM, og som tar for seg det viktigste man trenger å vite for å kunne bruke CIM. Videoen er et fint supplement til den opplæringen som ansatte og frivillige på distriktsnivå skal gi til lokale ledd. Videoen ligger her.

I tillegg til webinaret har vi produsert en rekke instruksjonsvideoer som hver tar for seg ett og ett tema. Videoene ligger her: https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/cim/cim- opplaring/.

En oversikt over vanlige spørsmål og svar (FAQ) er utarbeidet, i tillegg til en CIM-manual. CIM-manualen er et oppslagsverk og håndbok for dem som skal forstå og bruke CIM. Både FAQ og CIM-manualen er levende dokumenter, som vil bli oppdatert jevnlig i tiden fremover. Digital versjon anbefales derfor, fremfor å skrive ut papirkopier. Både FAQ og CIM-manualen ligger her.

Bruker- og opplæringsstøtte

Mange skal samle frivillige på digitale flater for å gi opplæring neste uke. Lørdag 14. mars og søndag 15. mars kl. 1000-1500 er datahjelp og representant fra fagsiden tilgjengelig for å støtte opplæringen på distrikts- og lokalt nivå. For en mest mulig effektiv sakshåndtering, ønsker vi primært spørsmål via e-post til datahjelp@redcross.no, men er også tilgjengelig på telefon 22 05 40 00.

For nøkkelpersoner i CIM som har et ansvar for varsling i distrikt og/eller lokale ledd, er representanter fra prosjektgruppen tilgjengelig på Teams for spørsmål og svar vedr. CIM på tirsdager og torsdager kl. 18:00-19:00 hver uke frem til 1. april. Ønsker du å delta på disse møtene, ta kontakt med distriktets CIM-kontakt, som kan videresende innkallingene.

Beredskap

Vi skal implementere CIM innen 1. april, og tidligere kommuniserte planer og milepæler gjelder. Ettersom vi kan møte utfordringer i opplæring og utrulling i distrikt og lokalforeninger grunnet COVID-19, må følgende punkter prioriteres:

  1. Lokale ledd må snarest mulig fylle distribusjonslister med riktige varslingsmottakere.
  1. Distriktsleddet må sikre at nok personer i distriktet (både frivillige og ansatte) har tilgang og har fått opplæring i CIM, slik at mannskap kan varsles. Dette vil også innebære at distriktet utarbeider en beredskapsplan for varsling i kritiske situasjoner dersom sentrale ressurspersoner blir indisponert.

Vi er i en utfordrende situasjon som krever tilpasning og økt innsats i ulike deler av organisasjonen. Det gjøres en kjempeinnsats på alle nivåer i organisasjonen for at vi skal kunne ta i bruk det nye varslingssystemet. Ansatte og frivillige tenker kreativt, snur seg raskt og er løsningsorienterte, i tillegg til å lage distribusjonslister, rydde i DiBa og planlegge utrulling i hele distriktet. Slik skal vi komme i mål til 1. april!