Varslingsøvelser for alle distrikter starter i uke 13

I uke 13 skal alle distrikt gjennomføre varslingsøvelser og det er nå viktig at alle «har sysakene i orden».

Dette er siste ledd i utrullingen av nytt varslingssystem og det er distriktet som varsler lokale ledd under øvelsene. Har du behov for opplæring, support eller mer informasjon bør du lese videre. 

Hvorfor gjør vi dette?

Formålet med øvelsene er å bekrefte at alle som skal kunne motta varsel, mottar varsel, og klarer å svare på varselet. Dersom for eksempel to personer i et hjelpekorps ikke fikk varsel, må vi finne ut hvorfor, og rette opp eventuelle feil. Når distriktet anser øvelsene som vellykket, kan alle hjelpekorps ta i bruk det nye systemet.

Dette må alle ha på plass

Før et distrikt kan kjøre varslingsøvelser, må lokale ledd ha fylt ut distribusjonslister med riktige varslingsmottakere. De som skal sende varsel må ha fått opplæring, se informasjon her under.

På grunn av koronasituasjonen har distriktsleddet blitt oppfordret til å:

  1. sikre at mange nok personer, både frivillige og ansatte har tilgang til, og har fått opplæring i CIM, slik at mannskap kan varsles.
  2. utarbeide en beredskapsplan for varsling i kritiske situasjoner, da sentrale ressurspersoner kan bli indisponert.

Opplæring, support og informasjon

Opplæring

For å støtte distriktene og lokalforeningene i opplæring av nøkkelpersoner, har nasjonalkontoret utarbeidet et webinar på ca.25 minutter som ble sendt ut med forrige Ukenytt.

Denne videoen gir grunnleggende opplæring og er tilpasset de som har ansvar for varsling i sin lokalforening. Alt opplæringsmateriell er samlet på rodekors.no under CIM Opplæring

Brukerstøtte

Prosjektgruppen tilbyr Teams-møter to ganger i uken frem til 01.april, til alle som har et ansvar for varsling i CIM. Målet med disse møtene er å svare på spørsmål som er relatert til bruken av systemet. Ta kontakt med distriktets CIM-kontakt, som kan videresende innkallingene. Tid: hver tirsdag og torsdag kl. 18:00-19:00.

Har du fortsatt CIM-spørsmål etter å ha sett på instruksjonsvideoene, kan spørsmål rettes per e-post til datahjelp@redcross.no. Det svares på e-post gjennom helgen. På hverdager nås datahjelp også via telefon 22 05 40 00, kl. 12.00-15.00 og kl. 18.00-21.00.

Informasjon

  • Her på våre hovedsider finner alle til enhver tid siste nyheter og status for prosjektet, og opplærlingsvideor.
  • Nøkkelpersoner i prosjektet kan også bruke CIM Forum på Teams for å ha dialog, og intranettet Korsveien for mer detaljert informasjon.