Politiet: – Uten de frivillige stopper redningen opp

Bilde av innsatsleder Gisle Antun i Vest politidistrikt

Innsatsleder Gisle Antun i Vest politidistrikt deltok i staben under fagleder skred-kurset på Turtagrø i mars 2019.

Politiet i Vest politidistrikt roser hjelpekorpsenes kompetanse og mener felles øvelser er ekstremt viktig for å sikre god beredskap.

Under det ukelange fagkurset i skred på Turtagrø, lærer frivillige hjelpekorpsere fra hele landet avansert skredredning. En livsviktig kompetanseheving, som det er et økende behov for.

– Hjelpekorspene utrolig viktig

Politiet og hjelpekorpsene har et tett og godt samarbeid over hele landet. Det er en suksessfaktor for alle aksjoner der organisasjoner og offentlige etater jobber sammen.

– Hjelpekorpsene er utrolig viktige for hele samfunnet. Uten de frivillige vil Norge stoppe opp når det kommer til redning og den typen aksjoner, sier Gisle Antun, som er innsatsleder i Vest politidistrikt.

Under fagkurs skred på Turtagrø i mars var Antun en del av kursstaben.

Da visepolitimester i Vest politidistrikt Ida Melbo Øystese besøkte Finsekurset i mars, uttalte også hun at politiet på Vestlandet ser en stor verdi i den innsatsen Røde Kors og andre frivillige gjør i søk- og redningsoperasjoner.

– Vi ser det i vårt daglige arbeid at vi ikke klarer oss uten de frivillige, uttalte Melbo Øystese.

Kursdeltakere trener på førstehjelp

Kursdeltakere i aksjon på Turtagrø i mars 2019. Deltakerne kommer fra hele Norge og blir "fagleder skred" etter endt kurs.

– Vet hva vi kan forvente av hverandre

Med jevnlige felles øvelser lærer man hverandre bedre å kjenne, og står en bedre rustet den dagen det gjelder. Med bedre effektivitet, kommunikasjon og tett samarbeid øker suksessfaktoren under en reell aksjon.

– Under de felles øvelsene så får vi innblikk i hverandres beredskapsplaner. Det er utrolig nyttig den dagen vi står i en reell situasjon. Vi vet da hva vi kan forvente av hverandre, og hvordan vi på en sikker og effektiv måte skal løse situasjonene. Vi møter mange i Røde Kors-systemet som er faglig dyktige og har høy kompetanse. Dette gir også oss i politiet høyere kompetanse, som vi tar med oss videre til våre mannskaper.  Slike kurs som fagkurs skred er ekstremt viktig, sier Antun.

Rune Slettemark i ressursgruppe skred

Rune G. Slettemark er del av nasjonal skredgruppe i Røde Kors og del av staben i kurset fagleder skred på Turtagrø. Slettemark forteller at behovet for flere frivillige med riktig kompetanse er økende.

Fagkurs Skred gir den høyeste utdannelsen innen skredredning i Norge.

Under årets kurs var 24 deltakere samlet på Turtagrø vest i Jotunheimen. Vekslende vær og snødekke gir deltakerne et realistisk bilde på hva som venter i felt.

– Skredkunnskap er ferskvare

Selv om ingen skred er like, så får deltakerne prøvd seg på de fleste aspekter innen snøskred. Lange dager ute i fjellet med terping på metode og øvinger innen forskjellige scenarioer gjør at kursdelatkerne etter endt kurs står godt rustet når alarmen går.

 –  Temaene de går gjennom er blant annet mye terrengvurdering og snøkunnskap, slik at de lærer seg å vurdere hva som er trygg ferdsel. Det går på sikkerhet for redningsmannskap, samt forebygging, forklarer Rune G. Slettemark i Nasjonal ressursgruppe skred i Norges Røde Kors.

Slettemark mener slike kurs må gjennomføres jevnlig for å øke skredredningskompetansen rundt om i landets hjelpekorps. Ny kunnskap må formidles hyppig.

– Skredkunnskap er jo ferskvare. Røde Kors arrangerer Fagkurs skred en gang hvert år. Det er veldig viktig at hjelpekorps og skredgrupper alltid har oppdatert kunnskap. Og selvsagt er det viktig at vi får enda flere med økt kompetanse, sier Slettemark.

Kursdeltakere

Kursingen på Turtagrø fokuserer både på ferdsel, søk og redning.


– Behov for flere frivillige

Behovet for at flere skal tilegne seg økt kompetanse har vært økende de senere år. Slettemark sier at flere folk i fjellet og klimarelaterte hendelser er grunnen til dette.

– Skredutfordringene i Norge øker. Vi har mer vær og vind enn tidligere. Det er flere som går i fjellet enn før og spesielt toppturer har en økende popularitet. Dette fører til at flere eksponerer seg for skredutsatt terreng, og økt antall ulykker.

Røde Kors har alltid hatt et sterkt fokus på skredlære og skredredning. I 2019 har organisasjonen ti skredgrupper i landet, 170 registrerte fagledere skred samt ca.100 aspiranter som med fagkurs i skred og mer erfaring vil bli fagledere innen skred.

– Behovet for flere frivillige med riktig kompetanse er økende, slår Slettemark fast.

Fjellmassiv

Den norske fjellheimen blir mer og mer populært. Kurset på Turtagrø blir gjennomført i ett av Norges røffeste områder, vest i Jotunheimen.