En mongolsk mann får vaksine av frivillige fra Mongolsk Røde Kors Vis bildetekst
Frivillige fra Røde Kors reist med bil, båt og til fots for å nå fjerntliggende samfunn for å øke bevisstheten om COVID-19 og få innbyggerne vaksinert.

To år inn i COVID-19-pandemien, erklærer mange land koronakrisen over. Samtidig står millioner av liv fortsatt på spill.

Store deler av verden har lav vaksinasjonsdekning med svake helsesystemer og liten testkapasitet for å kunne gå over til en "ny normal".

IFRC. Genève, 7. mars 2022. Alle foto Copyright IFRC

Inntil alle har tilgang til de samme verktøyene for å bekjempe og komme seg etter COVID-19, kan ikke denne krisen løses og vil fortsette å påvirke oss alle.

 –Å leve med viruset er et privilegium som mange land og samfunn rundt om i verden ikke kan glede seg over. Å sikre rettferdig tilgang til vaksiner, diagnostikk og behandlinger vil ikke bare redde liv, men vil også beskytte verden mot fremveksten av nye og farligere varianter. Det er den eneste veien til normalitet. Ingen av oss er trygge før vi alle er det, sier Francesco Rocca, president i Den internasjonale føderasjonen av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC).

En kvinne tar covid test på helsestasjon
En kvinne testes for Covid på et improvisert vaksisnesenter i Italia. Foto: IFRC

Enormt ressursgap

Røde Kors Røde Halvmåne ansatte og frivillige jobber døgnet rundt for å bygge bro over ressursgapet mellom rike og fattige land, slik at vaksiner kommer seg fra flyplassens asfalt inn i armene til sårbare, risikoutsatte og marginaliserte individer og lokalsamfunn. Deres rolle er avgjørende, ikke bare for å hjelpe folk til å bli vaksinert, men også i å informere lokalsamfunn, bygge tillit og fjerne feilinformasjon om COVID-19-vaksiner. Siden begynnelsen av pandemien har de nådd over 300 millioner mennesker gjennom immuniseringsaktiviteter.

Røde Kors frivillige viser unge menn om håndvask for å begrense smitte
Forebyggende informasjon og hygiene. Foto: IFRC

Skjøre helsesystemer

I land som Zambia, hvor helsesystemer er skjøre og rykter rundt vaksiner sprer seg raskt, er vaksineforsyning bare ett av mange hindringer. Zambia Red Cross Society (ZRCS) har satt opp en mobil COVID-19-vaksinasjonskampanje, som leverer vaksiner direkte til mennesker i vanskelig tilgjengelige områder. Frivillige mobiliserer lokalsamfunn for vaksinering, øke bevisstheten om de mobile vaksinasjonssentrene, gir informasjon om vaksiner og engasjerer lokale ledere som forkjempere for vakisnering og bekjempelse av smitte.

En kvinne får registrert seg for vaksine i Bangladesh
Bangladesh, vaksinesenter. Foto IFRC

Nye infeksjonsbølger

I Afghanistan rammer en ny bølge av infeksjoner hardt og som landets helsesystem sliter med å håndtere. Afghanske Røde Halvmåne trapper opp tjenestene på helseklinikkene over hele landet og covid-19-sykehuset i Kabul, samtidig som de støtter landsomfattende vaksinasjonsarbeid og kjører informasjonskampanjer for å forhindre spredning av viruset.

I Stillehavsregionen dominerer viruset kraftig i flere land for første gang. Denne rekordbølgen av infeksjoner truer med å overvelde sykehus og helsesystemer. I land som Fiji og Vanuatu, med mer enn 165 bebodde øyer, har frivillige fra Røde Kors reist med bil, båt og til fots for å nå fjerntliggende samfunn for å øke bevisstheten om COVID-19 og få innbyggerne vaksinert.

Presser allerede sårbare ut i enda større fattigdom

COVID-19 har ikke bare spredd seg i rasende fart i allerede sårbare samfunn, men har ytterligere presset allerede svært fattige familier enda dypere ned i fattigdom, som blant annet har resultert i økt vold i hjemmet og psykiske helseproblemer. Kvinner, bysamfunn og migranter har blitt uforholdsmessig påvirket av de ødeleggende sosioøkonomiske konsekvensene. Mer enn 5 millioner barn har også mistet en forelder eller en annen omsorgsperson til COVID-19. Psykososial støtte har stått i sentrum for arbeidet vårt, og frivillige ser en betydelig økning i behovene til psykisk helsehjelp.

Helsepersonell fra Røde Kors  viser unge kvinner  i Guatemala om covid forebyggende arbeid
Unge kvinner i Guatemala for opplæring i covid-19 forebyggende arbeid av Røde Kors.

– Denne pandemien er ikke bare en helsekrise. Hele samfunn vil fortsette å måtte leve med store sosioøkonomiske og psykiske helseplager i årene som kommer. Vi kan ikke la COVID-19 bli sykdommen til verdens fattigste og mest sårbare. Det er avgjørende at den globale responsen og oppgangen inkluderer alle og retter søkelys på å bygge motstandsdyktige samfunn og sterkere helsesystemer. Francesco Rocca, president IFRC.