Bortfall eller forurensing av drikkevann

Hvis drikkevannet blir forurenset, kan du enkelt rense det selv.

Råd ved forurensning og bortfall av vann

Håndtering og rensing av vann

 

Slik kan du desinfisere vann selv

1. Kok vannet

2. Bruk klortabletter

3. Bruk husholdningsklorin