Beredskap

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Vi er til stede i lokalsamfunn over hele landet - før, under og etter en krise.

Beredskap handler om vår samlede evne til å gi hjelp. Gjennom våre trente frivillige hjelper vi norske myndigheter og lokalsamfunn. Når noen går seg bort eller skader seg på fjelltur rykker vi ut.

Ved større hendelser som branner og flom samarbeider frivillige med nødetatene i redningsarbeidet. Røde Kors-frivillige er dessuten trent i psykososial førstehjelp og tar vare på rammede når en krise oppstår i lokalsamfunnet.

Slik jobber Røde Kors med beredskap:

Visste du at en halv liter blod kan redde tre menneskeliv?
Fjellvettreglene hjelper deg å planlegge og gjennomføre en fantastisk tur - som også er trygg.
Røde Kors ønsker å øke kunnskapsnivået i befolkningen om livreddende førstehjelp og forebyggende beredskap for den enkelte. Slik kan vi alle redde flere liv.
Vet du hva du skal gjøre hvis en krise eller katastrofe oppstår der du bor? Personlig beredskap handler om å redusere egen sårbarhet ved å være fysisk, mentalt og praktisk forberedt på en hendelse.