Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Folkerett og internasjonal humanitærrett IHR

Folkeretten

Folkerett er internasjonale avtaler mellom to eller flere land, som regulerer staters rettigheter og forpliktelser i væpnet...

Folkerett og internasjonal humanitærrett IHR

Genèvekonvensjonene

Begynnelsen på moderne regler i krig. Stater vedtok i 1864 den første Genèvekonvensjonen og gjennom denne også dannelsen av Rød...

Folkerett og internasjonal humanitærrett IHR

Regler i krig – gratis undervisningsmateriell

"Når krigen raser – menneskeverd, rettigheter og din plass i verden" bygger på et undervisningsmateriell utviklet av den...

Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen består av Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC), og de forskjellige nasjonale foreningene. Røde Kors i Norge er e

Røde Kors-bevegelsen

Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen er verdens største frivillige humanitære hjelpeorganisasjon.