En ung mann sitter på en seng i et rom og ser ned i gulvet

Hva er de største humanitære behovene i Norge?

En fersk rapport fra Røde Kors og SSB, «Sosial puls», avdekker systemsvikt og store hull i norske barn og unges sikkerhetsnett.

Last ned «Sosial Puls 2017» (PDF)

Røde Kors sine 50.000 frivillige fungerer som humanitære sporhunder i sitt lokalsamfunn og avdekker humanitære behov.

Rapporten «Sosial Puls» er en nasjonal vitenskapelig gjennomgang av de største utfordringene vi ser i samfunnet vårt. Sammen gir dette et solid kunnskapsgrunnlag som er nødvendig for å kunne hjelpe flest mulig av dem som faller utenfor.

 

Humanitære behov i Norge


Listen formidler en alvorlig og tydelig historie om mennesker som lider.

På kort sikt er det store behov for rask respons for å hindre overdosedødsfall, mobbing, overgrep og vold mot barn, lidelse blant mindreårige asylsøkere på mottak, alvorlig psykisk syke og eldre på sykehjem.

For det andre viser rapporten oss betydningen av oppvekst. Halvparten av behovene er direkte knyttet til barn og unge og ytterligere tre, rusavhengighet, psykisk sykdom og sosialhjelpsmottakere, er utfordringer med rot i en utfordrende oppvekst.

Derfor mener Røde Kors det viktigste grepet for å hindre lidelse i Norge er en kraftig satsing på oppvekstfeltet. En god barndom varer hele livet – på samme måte kan tidlig lidelse og sosial nød henge med og svært sannsynlig prege hvilket liv en får som voksen.

Vil du støtte Røde Kors' arbeid i lokalsamfunnene? Bli medlem her

Last ned: Hele SSB-rapporten (PDF)