En Røde Halvmåne-frivillig setter opp et provisorisk telt.

Somalia

Somalia har vært herjet av borgerkrig og fravær av myndighetsstrukturer i over 20 år. De humanitære behovene er store.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid

Flere tiår med krig har ført til at landets befolkning mangler tilgang til utdannelse og grunnleggende helsetjenester. Konflikten og volden er verst i sørlige regioner. I nord fører lange perioder med tørke til reduserte avlinger. Mange er avhengige av matvarehjelp.

Røde Halvmåne driver helseklinikker

Somalia Røde Halvmåne driver mange helseklinikker med fokus på mødre og barn, inkludert vaksinasjon og oppfølging av barns ernæringssituasjon. Foreningen driver også tre ortopediske proteseverksted. Her får barn og voksne hjelp med ny protese og opptrening etter ulykker eller skader, blant annet på grunn av miner.

Hundretusener har fått behandling

Fra Norge støttes åtte av Røde Kors' helseklinikker og tre ortopedi-sentre med økonomiske midler. På klinikkene har 340.000 pasienter, herav 139.000 barn, fått behandling fra 2013 til 2015. Røde Kors i Norge jobber i et langsiktig partnerskap med Røde Halvmåne-foreningen i Somalia.

Fra 2017 vil midler fra TV-aksjonen brukes på programmer med formål å bistå de som rammes av vold og konflikter i landet.

Fakta om Somalia

  • Folketall: Ca. 11 millioner
  • Antall internt fordrevne/flyktninger: 1 140 000 personer
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 165 (2010 tall).
  • Spedbarnsdødelighet: Ca. 90 per 1000 levendefødte
  • Forventet levealder: Ca. 55 år

Kilde: FN