Afrika

Afrika har den høyeste spedbarnsdødeligheten og den laveste leveralderen. Forskjellene mellom de rike og de fattige er størst på det afrikanske kontinent.

Afrika er fortsatt preget av voldelige konflikter, naturkatastrofer rammer mange land årlig og klimaendringene forverrer ofte ødeleggelsene ytterligere. Helseutfordringene er mange, epidemier og sykdomsutbrudd er vanlige og muligheter for relevant behandling er ofte tilgjengelig kun for et fåtall.

Land

Åtte av ti burundiere lever under fattigdomsgrensen. Voldelige sammenstøt har siden 2015 drevet hundre tusen på flukt.
Madagaskar rammes årlig av tørke og flom og med jevne mellomrom sykloner og orkaner. Dette gir store konsekvenser i et land med stor fattigdom.
Somalia har vært herjet av borgerkrig og fravær av myndighetsstrukturer i over 20 år. De humanitære behovene er store.
Sør-Sudan ble et selvstendig land i 2011, men de to siste årene har hver femte innbygger måttet flykte fra hjemmet sitt.