Afrika

Afrika har den høyeste spedbarnsdødeligheten og den laveste leveralderen. Forskjellene mellom de rike og de fattige er størst på det afrikanske kontinent.

Afrika er fortsatt preget av voldelige konflikter, naturkatastrofer rammer mange land årlig og klimaendringene forverrer ofte ødeleggelsene ytterligere. Helseutfordringene er mange, epidemier og sykdomsutbrudd er vanlige og muligheter for relevant behandling er ofte tilgjengelig kun for et fåtall.

Åtte av ti burundiere lever under fattigdomsgrensen. Voldelige sammenstøt har siden 2015 drevet hundre tusen på flukt.
Kenyas befolkning opplever årlig flom, tørke, underernæring og sykdomsutbrudd. Vanskelige levekår gir grobunn for konflikt mellom folk, ofte med etniske undertoner.
Madagaskar rammes årlig av tørke og flom og med jevne mellomrom sykloner og orkaner. Dette gir store konsekvenser i et land med stor fattigdom.
Flere millioner mennesker trenger humanitær hjelp i Mali, et land som til stadighet opplever vold og konflikt. Hver femte har ikke tilgang til nok mat.
Somalia har vært herjet av borgerkrig og fravær av myndighetsstrukturer i over 20 år. Millioner av mennesker er på randen av sult som følge av tørke og væpnet konflikt.
Sør-Sudan ble et selvstendig land i 2011, men de siste årene har hver femte innbygger måttet flykte fra hjemmet sitt. Ifølge FN lever over én million mennesker på sultegrensen.
Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x