Afrika

Flere små, hvite lastebilder kjører langs en støvete vei Vis bildetekst
(Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors)

Afrika har den høyeste spedbarnsdødeligheten og den laveste leveralder. Forskjellene mellom de rike og de fattige er størst på det afrikanske kontinent.

Afrika sør for Sahara har vært rammet av krig og konflikt siden den europeiske koloniseringen, delvis grunnet måten kontinentet ble delt opp på 1800-tallet og politisk manipulasjon under den kalde krigen på 1900-tallet.

Lange og omfattende konflikter blir fortsatt kjempet over store deler av kontinentet og er hovedårsaken til de humanitære behovene. 6 av 10 av de mest glemte humanitære krisene i verden befinner seg i Afrika, og de oppstår på grunn av konflikter, epidemier og ekstremvær, og skaper store matkriser, beskyttelsesbehov og helseproblemer.

Norges Røde Kors har regionskontor i Nairobi, Kenya, og lokalkontorer i Sør-Sudan og Somalia, samt ansatte i Nigeria, Burkina Faso, og flere andre land i Sentral- og Øst-Afrika som arbeider for å forbedre helse og beskyttelse for de mest sårbare menneskene som er rammet av konflikt, kriser og klimaendringer.

Resultatrapport for Røde Kors' internasjonale arbeid 2020 (Engelsk)

Land vi jobber i

Kenyas befolkning opplever årlig flom, tørke, underernæring og sykdomsutbrudd. Vanskelige levekår gir grobunn for konflikt mellom folk, ofte med etniske undertoner.
Somalia har vært herjet av borgerkrig og fravær av myndighetsstrukturer i over 20 år. Millioner av mennesker er på randen av sult som følge av tørke og væpnet konflikt.
Sør-Sudan ble et selvstendig land i 2011, men de siste årene har hver femte innbygger måttet flykte fra hjemmet sitt. Ifølge FN lever over én million mennesker på sultegrensen.