Shaidulla (7) prøver sin nye protese på et sykehus i Kabul drevet av ICRC. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Afghanistan

Førti år med krig, hyppige naturkatastrofer, kronisk fattigdom, tørke og koronapandemien har hatt katastrofale konsekvenser for befolkningen i Afghanistan.

Før Talibans maktovertagelse i august 2021 var det en kraftig opptrapping av den militære konflikten. Den usikre situasjonen i etterkant har ytterligere forsterket en allerede prekær humanitær situasjon. 

Enorme humanitære behov

Før Talibans maktovertakelse var den humanitære situasjonen i landet kategorisert som en av de verste i verden. Nærmere halvparten av landets befolkning, 18,4 millioner, har behov for humanitær hjelp i 2021. En av tre afghanere har ikke sikker tilgang til mat og mer enn halvparten av alle barn under fem år står i fare for å bli feilernært.

En kvinne sitter i et telt med et lite barn som ligger i en slags hengekøye
(Foto: Meer Abdullah Rasikh / Afghan Red Crescent Society)

Sikkerheten, spesielt for kvinner, barn og funksjonshemmede, er svært alvorlig. I månedene før Talibans maktovertakelse ble tusenvis av sivile drept og skadd, med særlig høye tall da de internasjonale styrkene trakk seg ut og Taliban rykket frem.

Den kraftige økningen i konfliktnivået da Taliban rykket fram har bidratt til et voldsomt trykk på et allerede dårlige helsevesen, som også håndterer den pågående koronapandemien. Direkte og indirekte angrep på skoler, i kombinasjon med koronatiltak, har rammet undervisningen til 9,3 millioner barn.

Fakta om Afghanistan

 • Folketall 39,9 millioner
 • Flyktninger og internt fordrevne: Det er registret 2,6 millioner afghanske flyktninger i verden, mens flere millioner er udokumenterte. 2,2 millioner av de dokumenterte flyktningene befinner seg i Iran og Pakistan. 3,5 millioner er internt fordrevet.
 • Rangering FNs utviklingsindeks: 169 (av 189)
 • Forventet levealder: 64 år.

Kilde: FN

Mange har lagt på flukt

Krigen har tvunget mer enn 570 000 mennesker til å flykte hittil i 2021. Til tross for at landet har blitt stadlig farligere ble mer enn 750 000 afghanere deportert tilbake til hjemlandet.

En mann med Røde Kors t-skjorte gir en bamse til en ung jente.
Etter Talibans maktovertagelse i august 2021 tok flere europeiske land imot evakuerte fra Afghanistan. På Heathrow flyplass i London ønsket frivillige fra Britisk Røde Kors familiene velkommen og delte ut mat, klær og leker. I tillegg ga de psykososial støtte til de som hadde behov for det.(Foto: Alicia Melville-Smith)

Mens konfliktnivået har avtatt i mange deler av landet og mange internt fordrevne har begynt å vende tilbake til hjemstedene sine, forventes det allikevel at mange vil forbli flyktninger i eget landet. Mange internt fordrevne har fått boligene helt eller ødelagt under krigen.

Mer enn 750 000 migranter har returnert fra Iran og Pakistan i 2021. Majoriteten av disse er deportert fra Iran. Samtidig fortsetter mange afghanere å forlate landet.

Klimaendringer rammer mange

Afghanistan er av landene som er rammet hardest av klimaendringer og av de som har kapasitet til å håndtere endringene. Landet har de fire siste årene vært rammet av to omfattende tørkeperioder. Matproduksjonen har blitt rammet hardt og husdyrhold gjort svært vanskelig. Mer enn 12 millioner trenger matvarehjelp, som er 30 prosent av befolkning.

En mann heller korn ut av en stor sikt.
I august 2021 snakket mannskap fra Afghansk Røde Halvmåne med en bonde i Badghis-provinsen i Afghanistan om tørken. Han fortalt at avlingene ikke hadde overlevd. – Jeg er eneforsørger for en stor familie, og jordbruk og husdyr er vår primære inntektskilde og hvordan vi brødfør oss selv. Jeg har ikke noe annet valg enn å selge husdyrene mine slik at vi kan kjøpe mat. (Foto: Afghan Red Crescent/Meer Abdullah)

Økonomisk krise

Mer enn 70 prosent av den tidligere regjeringens budsjett ble finansiert av internasjonale bidrag. Disse støttet helsetjenester, skoler og vedlikehold av veier og annen infrastruktur. Disse pengebidragene har nå blitt stanset. Med 37 millioner som lever av mindre enn 20 kroner dagen er det alvorlig bekymring for en enda større humanitær katastrofe i landet.

Har tilgang til hele landet

Røde Kors i Norge har jobbet og hatt tilstedeværelse i Afghanistan siden 2002. De første prosjektene var etablering av en ambulansetjeneste i Kabul og rehabilitering Wazir Akbar-sykehuset.

Fra 2009/2010 ble samarbeidet med Afghanistan videreutviklet, da med fokus på styrking av Afghanistan Røde Halvmånes kapasitet. Nasjonalforeningen ble etablert i 1934, og har syv regionale kontorer og 34 distriktskontor.

To menn med Røde Kors vest snakker med en mann som ligger i en sykeseng
Røde Kors i Norge støtter 46 av Afghanistan Røde Halvmånes klinikker, tillegg til 21 mobile helseteam. Disse teamene sikrer medisinsk hjelp i områder som er for langt fra andre helsetilbud. Generalsekretær for Røde Kors i Norge, Bernt G. Apeland besøkte en feltklinikk i Bakwa i april 2021. Foto: Masoud Samimi/ICRC

Kjerneaktiviteter til Afghanistan Røde Halvmåne omfatter katastrofeforebyggende programmer, nødhjelpsrespons, helseaktiviterer som permanente og mobile helseklinikker og vann/sanitærprogrammer.

Omfattende samarbeid

I 2020 nådde støtten fra Røde Kors i Norge 1,5 millioner mennesker. 58 prosent av disse var kvinner.

Dette gjør Norges Røde Kors i Afghanistan

 • Støtte til 46 permanente helseklinikker, 10 helsesentre og ett sykehus, drevet av Afghanistan Røde Halvmåne
 • Støtte til 21 mobile helseklinikker, drevet av Afghanistan Røde Halvmåne
 • Helseforebyggende arbeid og førstehjelp, drevet av Afghanistan Røde Halvmåne
 • Marastoons; tilbud til de meste sårbare (fattighus) hvor det tilbys mat, midlertidig overnatting, undervisning til barn og yrkesopplæring for voksne
 • Støtte til nasjonalforeningens medisinske logistikksystemer
 • Finansutvikling
 • Ortopedisk og rehabiliteringssentra, drevet av ICRC og Afghanistan Røde Halvmåne Røde Kors

Den internasjonal Røde Kors-komiteen (ICRC) støtter flere sykehus med medisiner og medisinsk materiell i flere deler av landet. Videre driver ICRC ortopedi- og rehabiliteringssentra, samt støtter med nødhjelpsleveranser ved behov. ICRC er også sentral i leveranser av medisiner og medisinsk utstyr til Afghanistan Røde Halvmånes klinikker.