Shaidulla (7) prøver sin nye protese på et sykehus i Kabul drevet av ICRC. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Afghanistan

Den humanitære situasjonen i Afghanistan er fortsatt prekær. Pågående militær konflikt og naturkatastrofer gjør livssituasjonen vanskelig for svært mange, særlig kvinner og barn.

De humanitære forholdene i Afghanistan har gradvis blitt forverret de siste årene, som følge av tilbakevendende naturkatastrofer og den pågående militære konflikten. Mange sivile blir fortsatt drept, såret eller tvunget til å rømme. Samtidig er tilgangen til helsetjenester og andre tjenester svært mangelfull. Landets myndigheter og lokalsamfunn har store utfordringer med å håndtere de humanitære utfordringene.

Røde Kors er bekymret for utviklingen i landet. Det høye konfliktnivået har også tvunget Den Internasjonale Røde Kors-Komiteen (ICRC) til å trappe ned nødhjelpen i landet. Lite tyder på en snarlig avslutning på den militære konflikten.

Likevel viderefører ICRC sine kjerneaktiviteter, som besøk til fengsler, rehabiliteringstjenester for funksjonshemmede, medisinske tjenester og arbeidet for å gjenforene familier atskilt av konflikten.

Dette gjør Norges Røde Kors i Afghanistan

 • Støtte til permanente 45 helseklinikker, 10 helsesentra og ett sykehus, drevet av Afghanistan Røde Halvmåne
 • Støtte til 21 mobile helseklinikker, drevet av Afghanistan Røde Halvmåne
 • Helseforebyggende arbeid og førstehjelp, drevet av Afghanistan Røde Halvmåne
 • Marastoons; tilbud til de meste sårbare (fattighus) hvor det tilbys mat, midlertidig overnatting, undervisning til barn og yrkesopplæring for voksne
 • Støtte til nasjonalforeningens medisinske logistikksystemer
 • Finansutvikling
 • Ortopedisk og rehabiliteringssentra, drevet av ICRC og Afghanistan Røde Halvmåne Røde Kors
 • I desember 2020 ble en klinikk åpnet i Farah-provinsen, et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med ICRC. Denne provinsen er av de som har dårligst helsetilbud i hele  landet. På denne klinikken vil det også bli tilbud om  kirurgiske tjenester. De første pasientene  ble  behandlet ved klinikken i desember 2020.

Røde Kors i Norge har to internasjonale delegater, én landansvarlig og én helsedelegat, samt fire lokalt ansatte i landet.

 

ICRC har følgende prosjekter i Afghanistan:

 • Distribusjon av mat og husholdningsartikler.
 • Drift av ortopedi-og rehabiliteringssentre
 • Leveranser av medisiner og medisinsk utstyr til Afghanistan Røde Halvmånes klinikker. •Fangebesøk
 • Vannforsyning
 • Opplæring i internasjonal humanitær rett.

Har tilgang til hele landet

Norges Røde Kors´ samarbeidspartner, Afghanistan Røde Halvmåne, er den eneste humanitære aktøren som har tilgang til alle landets 34 provinser. Nasjonalforeningen, grunnlagt allerede i 1934, er respektert og anerkjent for sine humanitære aktiviteter. Foreningen har syv regionale kontorer og anslagsvis 23.000 frivillige.

Kjerneaktivitene til Afghanistan Røde Halvmåne omfatter katastrofeforebyggende programmer, helseaktiviterer som mobile helseklinikker og vann/sanitærprogrammer.

Langvarig samarbeid

Norges Røde Kors har samarbeidet med Afghanistan Røde Halvmåne siden 1990-tallet, og fra 2003 vært fysisk tilstede med personell. Programstøtten har vært kanalisert til en ambulansetjeneste i Kabul og rehabilitering av et sykehus i hovedstaden.

Fra 2009 har støtten vært rettet mot styrking av Afghanistan Røde Halvmånes logistikksystemer og antikorrupsjonsarbeid. Norges Røde Kors støtter dessuten et prosjekt for kjønn og mangfold i samarbeid med nasjonalforeningen.   

Afghanistan er et av ti land som mottar støtte fra TV-aksjonen 2016. Med pengene skal Røde Kors bygge fødestuer og utdanne helseansatte og frivillige i Afghanistan Røde Halvmåne.

Fakta om Afghanistan

 • Folketall: 33 millioner
 • Forventet levealder: 60 år
 • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 171
 • Spedbarnsdødelighet: 71 per 1000 levendefødte
 • Antall flyktninger/internt fordrevne: 1,4 millioner

Kilde: FN

 

 

Se også

Afghanistan Røde Halvmåne IFRC