Asia

Asia og Stillehavsområdet er verdens mest katastrofeutsatte region. Hvert år blir millioner av mennesker rammet av naturkatastrofer som jordskjelv, tyfoner, flom, jordskred, tørke og vulkanutbrudd.

I 2020 ble mer enn 75 millioner mennesker rammet av klimarelaterte katastrofer i Asia og nesten 6000 mennesker mistet livet. Flommer tok flest liv, etterfulgt av sykloner og jordskred. Folkerike land som Kina, India, Pakistan, Myanmar og Bangladesh er svært utsatt for klimaendringene. 

Disse katastrofene sammenfalt med koronapandemien som gjorde at millioner ble syke og flere hundretusen døde. Etter flere år med reduksjon i fattigdom, økte antallet fattige i regionen med 80 millioner mennesker.  

Landene vi jobber i

Førti år med krig, hyppige naturkatastrofer, kronisk fattigdom, tørke og koronapandemien har hatt katastrofale konsekvenser for befolkningen i Afghanistan.
Pakistan er et av verdens med utsatte land for klimaendringene. Naturkatastrofer som flom, snøskred og jordskjelv rammer landet hardt.
Hundretusener av mennesker har flyktet til Bangladesh fra volden i Rakhine, Myanmar. De humanitære behovene i flyktningleirene er store.
Tiår med dårlig økonomisk styring, internasjonale sanksjoner og ytterligere forverring etter militærkuppet i 2021 – har ført til at Myanmar er blant verdens fattigste land.
Nord-Korea regnes som verdens mest isolerte land og har store humanitære utfordringer. Det anslås at mer enn 10 millioner mennesker trenger humanitær hjelp.