Asia

Asia og Stillehavsområdet er verdens mest katastrofeutsatte region. Hvert år blir millioner av mennesker rammet av naturkatastrofer som jordskjelv, tyfoner, flom, jordskred, tørke og vulkanutbrudd.

Asia og Stillehavsområdet er verdens meste katastrofeutsatte region.

Hver år blir millioner av mennesker rammet av naturkatastrofer som jordskjelv, tyfoner, flom, jordskred, tsunamier, tørke og vulkanutbrudd.

I 2015 ble 26 land i regionen rammet av 127 naturkatastrofer.

Anslagsvis 57 millioner mennesker ble berørt - 13 700 ble drept. Selv om antallet naturkatastrofer og mennesker som ble rammet gikk ned, sammenlignet med 2014, var katastrofene i 2015 langt mer dødelige. Jordskjelvet i Nepal var særlig ødeleggende, med hele 9 000 drepte.

Nye utfordringer, som en spesielt sterk El Niño-effekt, klimaendringer, mangel på ressurser og urbanisering gjør de humanitære utfordringene i regionen krevende og mer sammensatte enn tidligere.

Landene vi jobber i

Førti år med krig, hyppige naturkatastrofer, kronisk fattigdom, tørke og koronapandemien har hatt katastrofale konsekvenser for befolkningen i Afghanistan.
Hundretusener av mennesker har flyktet til Bangladesh fra volden i Rakhine, Myanmar. De humanitære behovene i flyktningleirene er store.
Myanmar er rikt på naturressurser, men svært volds- og katastrofeutsatt. Landet er i en demokratiseringsprosess - de humanitære utfordringene er imidlertid omfattende.
Nord-Korea regnes som verdens mest isolerte land og sliter med store humanitære utfordringer. Det anslås at 18 millioner mennesker har for lite mat eller er feilernærte.