Barn i Myanmar på vei til skolen over et sumpområde

Myanmar

Myanmar er rikt på naturressurser, men svært volds- og katastrofeutsatt. Landet er i en demokratiseringsprosess - de humanitære utfordringene er imidlertid omfattende.

Siden 2011 har mer enn 240.000 mennesker blitt internt fordrevet i Myanmar. To år etter at det brøt ut væpnet konflikt i delstaten Rakhine har 416.000 behov for humanitær bistand, herunder 140.000 som befinner seg leire og andre i isolerte landsbyer. I delstatene Kachin og de nordlige delstatene kalt Shan har nærmere 120.000 mennesker behov for bistand.

Kvart million frivillige

Myanmar Røde Kors, som er Norges Røde Kors sin samarbeidspartner i landet, utvikler gradvis egen organisasjon og kapasitet. Organisjonen har anslagsvis 250 000 frivillige, og er tilstede over hele landet.

Katastrofeforebygging er en prioritet, da Myanmar er et av landene som er mest utsatt for naturkatastrofer i sørøst-Asia.

Gjenoppbygging og beredskap

Norges Røde Kors har arbeidet i Myanmar siden 2005, med særlig støtte til gjenoppbygging etter tyfonene Giri i 2010. Fra 2013 ble samarbeidet med Myanmar Røde Kors utvidet til å omfatte katastrofeforebyggende programmer.

Fra 2017 vil midler fra TV-aksjonen brukes på programmer med formål å bistå de som er rammet av etnisk vold og andre konflikter i landet.

Se også

Myanmar Red Cross Society IFRC