En liten gutt står i en bakgate omgitt av plater, møbler og byggemateriell Vis bildetekst
(Foto: Pakistan Røde Halvmåne)

Pakistan

Pakistan er et av verdens med utsatte land for klimaendringene. Naturkatastrofer som flom, snøskred og jordskjelv rammer landet hardt.

Hvert år blir minst 3 millioner mennesker rammet av ulike katastrofer i Pakistan. Den lokale kapasiteten til å håndtere krisene er så lav at de ofte blir dødelige.

Ødeleggelser under flommen i 2022

Per 11.11.2022
Skadde
12.867
Omkomne
1.739
Ødelagte hus
2,3 mill.

Dødelige monsunsesonger

Monsunsesongen produserer normalt opp til 75% av den årlige vannmengden i Pakistan og er dermed avgjørende for jordbruk og levebrødet til innbyggerne i landet. Men som i 2010 har monsunsesongen i 2022 vært usedvanlig kraftig.  

Flere områder i Pakistan fikk tre til fem ganger så mye nedbør som normalen. Alt regnet i disse månedene mettet jorden som ikke kunne absorbere alt regnvanet. Det la grunnlaget for store flommer og jordskred. 

Bare i juni 2022 falt det betydelig mer regn enn en hel normal monsunsesong. Og den usedvanlige nedbøren fortsatte: Juli ble den mest regntunge måneden på over 50 år. 

Provinsene Baluchistan og Sindh ble hardest rammet av alt vannet, med enorme skader på hus, husdyr og infrastruktur. Flere millioner mennesker har blitt rammet og over 1.000 har omkommet.

Konsekvensene av 2022-flommen i Pakistan

Omkomne: 1.739
Skadete: 12.867
Ødelagte hus: 2.288.481
Døde husdyr: 753.187
Ødelagte veier: 6,5 km 
Ødelagte broer: 246
Katastrofeerklærte distrikter: 81

Sårbare flyktninger

Pakistan har mottatt afghanske flyktninger i 40 år og hadde på det meste 4-5 millioner innenfor landets grenser. I dag ligger antallet på rundt 1,4 millioner registrerte og 600.000 uregistrerte flyktninger.

En mann fra Pakistan Røde Halvmåne setter en sprøyte i armen på en ung mann i sivile klær
Rundt to millioner registrerte og uregistrerte afghanske flyktninger er i Pakistan nå. Pakistan Røde Halvmåne er med på å ta imot flyktningene, og har også vaksinert flere av menneskene som kommer mot Covid-19. Her får en ung afghaner koronavaksine etter å ha ankommet Pak Afghan Friendship Gate & Refugee Camps Chaman Killa Abdullah. (Foto: Pakistan Røde Halvmåne desember 2021)

Flyktningsituasjonen har blitt både langvarig og problematisk for en stor gruppe mennesker som er ekstra sårbare for ekstremvær og økonomiske sjokk. Flyktningene bor på landsbygda og i urbane og bynære områder, ofte i sårbare distrikter med problemer med matsikkerhet, levebrød, ernæring, primærhelsetjenester, utdanning, og vann, hygiene og sanitær.

Fakta om Pakistan

Folketall: 229 millioner
Rangering FNs utviklingsindeks: 161
Afghanske flyktninger i Pakistan: 1,4 millioner
Forventet levealder: 67 år

Økte helseproblemer etter flommen

Helsesystemet i Pakistan har lenge hatt problemer med å tilby gode helsetjenester for hele befolkningen, spesielt med tanke på den raskt økende befolkningen, økende urbanisering, og miljøforurensning.

COVID-19 pandemien satte helsesystemet under større press og gjorde det enda vanskeligere for mennesker å få den tjenesten de hadde behov for. I tillegg til COVID-19 blir Pakistan rammet av kolera, tyfus, meslinger, HIV og polio. 

Allerede i slutten av august 2022 hadde monsunregnet skadet over 900 helsesentre i Pakistan, og gjort det svært vanskelig for de gjenværende helsesentrene å operere som normalt. Det ble vanskelig for helsearbeidere å komme seg på jobb, og vanskelig for sentrene å få tak i den medisinen og det utstyret de trengte. Barn og gravide kvinner har det spesielt vanskelig.

Tett samarbeid

Røde Kors i Norge har samarbeidet med Pakistan Røde Halvmåne siden 2005, da et kraftigjordskjelv rammet landet. I 2010 ble det sendt et feltsykehus til landet etter at voldsomme flommer rammet provinsen Sindh.

Samarbeidet ble i 2011 utvidet med etablering av et landkontor, og fokuset de påfølgende årene ble på distrikssamarbeid i Sindh. Fra 2018 ble støtten til avsluttet, til fordel for helseprogrammer i den konfliktfylte provinsen Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Dette gjør Røde Kors i Norge i Pakistan

  • 5 mobile helseteam støtter over 200 personer om dagen i flomrammede i KP
  • 1000 hygienepakker har blitt sendt til flomrammede i KP
  • Støtter et sykehus drevet av Pakistan Røde Halvmåne med hygienepakker, fødselsutstyr, vannposter, og undersøkelse av COVID-19 pasienter
  • Støtter to helseklinikker og 15 mobile helseteam med vann og sanitærbehov til 50.000 mennesker i 20 distrikter.
  • Støtter tilgang til 150 trygge skoler. Skolene ligger i katastrofe-og konfliktutsatte områder.  Prosjektet omfatter opplæring av elever og lærere om hvordan de skal opptre når katastrofer rammer, samt hygieneopplæring og beskyttelse av barn (for eksempel mot kjønnsbasert vold).
  • Støtte til flyktningleir for afghanere i Bannu, et stammeområde. Støtten består av grunnleggende helsetjenester, hygienetiltak og psykososial støtte.