En kvinne fra Røde Kors gir en eske med nødhjelp til to eldre kvinner Vis bildetekst
(Foto: Russland Røde Kors)

Hjelper krigens ofre i Russland

De menneskelige lidelsene krigen i Ukraina forårsaker er omfattende og ufattelige. Titusenvis er drept og skadet. Familier er splittet og mange vet ikke hva som har skjedd med sine kjære.

Mange millioner mennesker har flyktet til nabolandene for å få beskyttelse, helsehjelp, arbeid og skolegang.

Flest i Russland

– Aller flest har kommet til Russland, der det er over 3 millioner fordrevne, sier regionsrådgiver i Røde Kors, Morten Tønnessen-Krokan. Landet med flest flyktninger i verden i dag er Tyrkia med rundt 3,4 millioner.

Det finnes lite informasjon om hvor disse menneskene oppholder seg, og hvilke behov de har.

– Det vi vet er at de fleste har kommet fra de østligste delene av Ukraina og at de har levd med krig og kamphandlinger siden 2014. Det er deres hjemsteder og familier som har lidd de største tapene, sier Tønnessen-Krokan.

– Da jeg besøkte Russland i april traff jeg flere som hadde flyktet fra Donetsk. De fortalte at hjemmene deres og skoler var fullstendig ødelagt. De visste ikke når de kunne dra tilbake igjen. Vi vet også at de fleste er mødre og barn og at deres eldste familiemedlemmer ikke kan eller vil flykte, forteller han.

Få organisasjoner

Mange har mistet alle sine eiendeler og er traumatiserte. Selv om de får beskyttelse, helsehjelp, sosialhjelp og skolegang trenger de økonomisk støtte og ikke minst hjelp til å behandle traumer.

Som en nøytral og upartisk organisasjon jobber Røde Kors på begge sider av konflikten. Dette gjør at vi har god tilgang i områder der fordrevne fra Ukraina befinner seg.

På grunn av den store usikkerheten og fordi så få aktører er til stede i Russland, er det viktig for Røde Kors bistå der hvor mennesker trenger vår hjelp.

Derfor har Røde Kors i Norge besluttet å støtte innsatsen gjennom Det internasjonale Forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) i Russland med penger og personell.

Med støtten fra Røde Kors i Norge vil IFRC og russisk Røde Kors hjelpe på følgende måte:

  • Verdikuponger til flyktninger og fordrevne slik at de selv kan skaffe det de trenger mest.
  • Psykososial hjelp for fordrevne og andre sårbare grupper som er rammet av krigen i Ukraina. Hjelpen gis av opplærte Røde Kors-frivillige.
  • Styrke russisk Røde Kors’ distrikter sin kapasitet til å gi beskyttelse og hjelp i nødsituasjoner/katastrofer som del av innsatsen for fordrevne fra Ukraina, i tillegg til i oblastene Murmansk, Arkhangelsk, og Novgorod.
  • Bistå russisk Røde Kors med å bli mer økonomisk uavhengige gjennom arbeid for ressursmobilisering.