Mange barn i Nordvest-Russland trenger hjelp. Vis bildetekst
Røde Kors hjelper barn i Nordvest-Russland

Russland

Utenforskap, en aldrende befolkning og fattigdom er noen av utfordringene Russland står overfor.

Mennesker som lever under nasjonal fattigdomsgrense var i 2021 ifølge Verdensbanken mellom 13-14 prosent men med store regionale variasjoner. Russland opplever omtrent  200-300 større natur- og teknologiske katastrofer hvert år.

Russland er blant de 20 landene i verden med høyest antall tilfeller av multiresistent tuberkulose. Tilfeller av HIV doblet seg mellom 2007 og 2017 og innsatsen må økes for å få kontroll på epidemien.

En aldrende befolkning er en annen utfordring. Fjorten prosent av den russiske befolkningen er over 65 år. Dette utgjør flere enn barn under 16 år.

Etter at konflikten i Ukraina eskalerte dramatisk 24. februar, 2022 har EU, USA og en rekke andre land innført svært strenge sanksjoner mot Russland. Selv om inntektene fra olje- og gasseksporten er betydelige, har sanksjonene ført til voldsom inflasjon og en begynnende vareknapphet. Det vil sannsynligvis også føre til en forverring av tilgang til grunnleggende varer og tjenester.

Krigen i Ukraina har ført til at flere millioner mennesker har måttet flykte. Over 7,7 million flyktninger fra Ukraina oppholder seg nå i Europa. 2,8 millioner av disse har flyktet over grensen og søkt opphold i Russland. Mange av flyktningene oppholder seg sør i Russland, inkludert i Voronezh, Rostov-on-Don og Belgorod. Russisk Røde Kors’ arbeid består av kontantstøtte, psykososial støtte og å gi flyktningene tak over hodet. I tillegg har Russisk Røde Kors Russisk hjulpet over 25.000 flyktninger med mat og basisvarer og barneaktiviteter.

Røde Kors' innsats

Røde Kors i Norge har i over 20 år hatt et samarbeid med Russisk Røde Kors, primært knyttet til å hjelpe mennesker i nød i Nordvest-Russland, men også for å hjelpe Røde Kors i Russland til å utvikle seg som viktig humanitær aktør som opererer i tråd med Røde Kors sitt mandat.

Røde Kors i Norge har i flere år gjennom et barnevelferdsprogram gitt barn i sårbare familier et varmt måltid og aktiviteter for å hjelpe dem med en sunn livsstil. I tillegg har vi støttet med økt oppmerksomhet og aksept i samfunnet og hos myndigheter for barn som er ekskludert fra fellesskapet.

Russisk Røde Kors ble stiftet i 1867 og er den eldste humanitære organisasjonen i landet. Den består av 84 distriktskontor og 983 lokalforeninger. Noen av distriktene dekker geografiske områder på størrelse med større europeiske land. Nasjonalforeningen har 400.000 medlemmer, 65.000 frivillige, og 937 ansatte.

Les mer om utfordringer i landene og hvordan vi hjelper: