Mange barn i Nordvest-Russland trenger hjelp. Vis bildetekst
Røde Kors hjelper barn i Nordvest-Russland

Russland

Utenforskap, en aldrende befolkning og fattigdom er noen av utfordringene Russland står overfor.

Russland er blant de landene i Europa som er hardest rammet av koronapandemien.

Pandemien kommer i tillegg til andre helseutfordringer i landet. Russland er blant de 20 landene i verden med høyest antall tilfeller av multiresistent tuberkulose. Tilfeller av HIV doblet seg mellom 2007 og 2017 og epidemien kan komme ut av kontroll innen 2020 dersom ikke innsatsen økes betraktelig. Ifølge russiske helsemyndigheter var antall mennesker som lever med HIV 631.000 mens det føderale AIDS-senteret estimerer tallet til å være en million der kun en tredjedel får antiretrovirale medisiner.

En aldrende befolkning er en annen utfordring. Fjorten prosent av den russiske befolkningen er over 65 år. Dette utgjør flere enn barn under 16 år.

Geografiske og økonomiske forhold og størrelse på territoriet gjør flere deler av landet utsatt for natur- og teknologiske katastrofer, mellom 200 og 300 hvert år som krever omfattende redningsinnsats. 

Flere enn en million mennesker har siden 2014 ankommet Russland fra Ukraina. Flesteparten av migrantene fra Ukraina lever under dårlige kår og dårlige boforhold. Dette øker deres sårbarhet og de med dårlig helse blir ytterligere svekket.

Røde Kors' innsats

Russland Røde Kors har på ulike måter bistått myndighetene i å håndtere korona-pandemien og har også måttet endre og tilpasse sine andre programmer i løpet av 2020.

Barnevelferdsprogrammet (Child Welfare Programme) ble startet opp i 2001. Det gjennomføres i nordvest-Russland der barn fra særskilt sårbare familier får ett varmt måltid hver dag. I tillegg tilbys sosiopedagogiske aktiviteter og opplæring ungdom imellom som skal hjelpe dem med en sunnere livsstil. Røde Kors arbeider også med å få økt oppmerksomhet og aksept i samfunnnet og hos myndigether for barn som er ekskludert fra sammfunnet.

Får ut hjelp tross korona

Det varme måltidet som Russland Røde Kors har servert, ble satt på pause da koronapandemien rammet ettersom skolene måtte stenge. Men allerede fra april startet den koronatilpassede hjelpen. Hver måned kjøper og deler Russisk Røde Kors ut innpakket mat til de mest sårbare barna og familiene deres.

I løpet av høsten vil Russland Røde Kors vurdere om det er mulig å gjenoppta de varme måltidene eller om koronasituasjonen krever at de fortsetter med innpakket mat.

Som en del av hjelpen har det også blitt etablert et rehabiliteringssenter for gatebarn og mindreårige i risikosonen i Kalininsky i St. Petersburg.

Fra 2008 har dette blitt støttet av Røde Kors i Norge. Senteret var i utgangspunktet en del av samarbeidet med Oslo Røde Kors men prosjektstyringen gjøres nå fra Røde Kors Internasjonal avdeling. Senteret hjelper mindreårige jenter i vanskelige livssituasjoner inkludert hiv-positive jenter.

På grunn av koronapandemien fikk barna tilbud om fjernundervisning og alle elevene ved senteret fikk dermed gjennomført skoleåret 2019-2020.

Russland Røde Kors ble stiftet i 1867 og er den eldste humanitære organisasjonen i landet. Den består av 84 distriktskontor og 983 lokalforeninger. Noen av distriktene dekker geografiske områder på størrelse med større europeiske land. Nasjonalforeningen regner med 400.000 medlemmer og 65.000 frivillige med 937 ansatte totalt.

Kilder:

IFRC Russia Country Office (januar 2019), tilgjengelig fra: https://reliefweb.int/report/russian-federation/russia-ifrc-country-office-2019. 

Les mer om utfordringer i landene og hvordan vi hjelper: