En kvinne fra Røde Kors holder rundt en eldre kvinne som sitter på en stol. Vis bildetekst
(Foto: Russland Røde Kors)

Russland

Utenforskap, en aldrende befolkning og fattigdom er noen av utfordringene Russland står overfor.

Russland er verdens største land målt i areal fra Det baltiske hav i vest til Stillehavet i øst og går over 11 tidssoner.

Helsevesenet i Russland skal være gratis, men det er store regionale forskjeller. Moskva og St. Petersburg har svært moderne sykehus, mens andre steder preges av forfall med manglende utstyr og lange køer for behandling. Tilgang til helsetjenester er særlig begrenset på landsbygda der antall helseklinikker og -institusjoner falt med 75 prosent i perioden 2005-2013. Pandemien forverret situasjonen.

10,5 prosent lever under fattigdomsgrensen

I tredje kvartal i 2022 levde 10,5 prosent av den russiske befolkningen under fattigdomsgrensen. Ifølge UNICEF lever nå 2,8 millioner flere barn under fattigdomsgrensen sammenlignet med 2021.

Den russiske økonomien er ventet å falle ytterligere i 2023 med en nedgang i BNP på mellom 2,3 – 4,5%. Dette skyldes i hovedsak sanksjonene som ble innført etter eskaleringen av krigen i Ukraina i 2022, kombinert med nedgang i reallønn og strammere offentlige budsjetter.

En aldrende befolkning er en annen utfordring. Fjorten prosent av den russiske befolkningen er over 65 år. Dette utgjør flere enn barn under 16 år.

Flyktninger og fordrevne fra Ukraina

Krigen i Ukraina har ført til at flere millioner mennesker har måttet flykte. Russland er det landet med flest flyktninger og fordrevne fra Ukraina. Tallene er usikre, men er trolig mellom tre og fem millioner.

En kvinne fra Røde Kors snakker med en dame på et kontor
Russisk Røde Kors hjelper mennesker som har humanitære behov på grunn av krigen i Ukraina. (Foto: Russland Røde Kors)

Røde Kors' innsats

Røde Kors i Norge har i over 20 år hatt et samarbeid med Russisk Røde Kors, primært knyttet til å hjelpe mennesker i nød i Nordvest-Russland, men også for å hjelpe Røde Kors i Russland til å utvikle seg som viktig humanitær aktør som opererer i tråd med Røde Kors sitt mandat.

For å bistå flyktninger og fordrevne fra Ukraina, har Røde Kors i Norge besluttet å støtte innsatsen gjennom Det internasjonale Forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) i Russland.

Russisk Røde Kors ble stiftet i 1867 og er den eldste humanitære organisasjonen i landet. Den består av 84 distriktskontor og 983 lokalforeninger. Noen av distriktene dekker geografiske områder på størrelse med større europeiske land.

Les mer om utfordringer i landene og hvordan vi hjelper:

De menneskelige lidelsene krigen i Ukraina forårsaker er omfattende og ufattelige. Titusenvis er drept og skadet. Familier er splittet og mange vet ikke hva som har skjedd med sine kjære.