Vinter er krevende i Øst-Ukraina Vis bildetekst
Røde Kors hjelper folk som passerer kontaktlinjen ved Stanytsia Luhanska

Ukraina

Mennesker øst i Ukraina trenger beskyttelse, mat, levebrød og oppvarming av hus. Bruk av artilleriild, granater og raketter er daglig kost for menneskene langs den 457 kilometer lange kontaktlinjen.

Skoler og helseklinikker har enten blitt rammet i angrep eller brukt som baser i militære operasjoner. Flere steder langs kontaktlinjen har vært uten strøm- og vannforsyning siden 2014. Vedfyring, kull, lastebiler som kjører ut vann og brønnboring kompenserer bare delvis for dette. Ifølge ukrainske helsemyndigheter frøs 64 mennesker i hjel vinteren 2018/2019.

Mange har mistet sitt levebrød og over en million mennesker mangler mat, og det er en kraftig økning i tilfeller av tuberkulose, hiv og polio. Skoler legges ned og helsetjenester er kuttet. Fire av 10 i de myndighetskontrollerte områdene har ikke tilgang til kritisk helsehjelp og forholdene i de ikke-myndighetskontrollerte områdene antas å være verre ifølge FN.

Røde Kors' innsats

Røde Kors i Norge støtter den internasjonale Røde Kors-komiteen økonomisk og følger utviklingen i landet.

I 2018 hjalp ICRC 300.000 mennesker med rent vann. 9.000 husholdninger fikk fyringsved og -kull og 15.000 skoleelever, barnehagebarn og lærere fikk økt beskyttelse gjennom forsterking av vinduer mot eksplosiver på 77 læresteder. Andre aktiviteter kommer i tillegg.

Ukraina-operasjonen er ICRCs 8. største for 2019 med et appell-beløp på 69,4 millioner sveitsiske franc.

Krisen i tall

Ifølge FN har opp mot 13.000 mennesker mistet livet siden konfliktens utbrudd hvorav 3.321 sivile. Mellom 7000-9000 sivile har blitt skadet. Opp mot 1,6 millioner mennesker er internt fordrevet og 1,2 millioner mangler mat.

Nær 4,5 millioner mennesker er rammet av konflikten hvorav 3,4 millioner trenger humanitær bistand, ifølge OCHA.

Hver dag krysser omtrent 30.000 mennesker kontaktlinjen for å hente pensjoner eller ta med seg tillatte nødvendighetsartikler. For alle de som velger å krysse andre steder enn de fem offisielle grenseovergangene er det med livet som innsats – mange er skolebarn.

Folk vet at det ligger miner i jorda men de vet ikke hvor de ligger. Områdene langs kontaktlinjen regnes som en av de mest minebelagte i verden. Området langs kontaktlinjen regnes som et av de mest mine-belagte i verden. Et FN-estimat antyder at så mange som 2 millioner mennesker, hvorav 220.000 barn lever i fare for å rammes.