En eldre kvinne mottar ulltepper fra røde kors frivillige Vis bildetekst
(Foto: ICRC_Ukraina)

Ukraina

Befolkningen i Ukraina har levd med konflikt i åtte år. I februar 2022 gikk situasjonen fra vondt til verre for hele landet.

Ukraina februar/mars 2022

Vann deles ut til folk på metroen
Utdeling av vann og mat. Ukrainsk Røde Kors tilbyr mat og grunnleggende nødvendigheter til tusenvis av mennesker som gjemmer seg i bomberom og T-banestasjoner. Foto Maksym Trebukhov for LB.ua og Ukrainsk Røde Kors

Den humanitære situasjonen forverrer seg raskt, for hver dag som går. Millioner av mennesker har flyktet fra Ukraina, og internt i landet. Situasjonen er dramatisk.

Hva gjør Røde Kors i Norge?

 • Vi støtter ICRC og IFRC operasjoner i og utenfor Ukraina. Røde Kors i Norge bidrar med helsepersonell til Ukraina og støttepersonell i området.

  ICRC beskriver en ekstremt krevende situasjon hvor det er vanskelig å få tak i forsyninger og nærmest umulig å distribuere nødhjelp. Millioner av mennesker i Ukraina trenger vann og mat. Veier er stengt, ødelagt og det er farlig å bevege seg ut. Mange steder er det ikke elektrisitet og vannforsyningssystemer er ødelagte.
 • Røde Kors i Norge samler inn penger, og har så langt opplevd en enorm giverglede. Innsamlingsaksjonen pågår. Vi har personell i Ukraina, og samarbeider tett med Ukraina Røde Kors. I Norge bistår vi til kommuner ved mottak av flyktninger.

Hva gjør Røde Kors i Ukraina og nasjonalforeningene i regionen?

 • Røde Kors har fått flere trailere med nødhjelp inn i Ukraina. Sendingene har bl.a. inneholdt medisiner og annet medisinsk utstyr, mat, telt, madrasser og hygieneartikler.
 • Røde Kors i Ukraina distrubuerer nødhjelp der det er mulig. Frivillige holder førstehjelpskurs i bomberom, gir psykososial førstehjelp og evakuerer  de som ikke har klart å komme seg ut selv. De reparerer også viktig infrastruktur som vannledninger og pumpestasjoner der det er mulig.
 • Røde Kors i nabolandene tar i mot mennesker som har flyktet fra Ukraina. De sørger for førstehjelp, helsehjelp, tak over hodet, mat og annen nødhjelp.
 • Røde Kors er i gang med oppsporing av mennesker som har mistet kontakt med sine kjære i konflikten.

Mye av arbeidet konsentreres til grenseområdene da situasjonen på bakken inne i Ukraina er svært spent, farlig og vanskelig å jobbe i.

Røde Kors-bevegelsen har allerede har en stor humanitær operasjon i landet for å svare på de behovene som allerede er der.

> Se også aktuelle saker for mer informasjon om vårt pågående arbeid

Fakta om Ukraina

 • Folketall: 43,5 millioner  
 • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 74
 • Forventet levealder: 72,1 år 
 • Antall med behov for humanitær hjelp: 2,9 millioner

 

Kilde: FNs utviklingsprogram, FNs nødhjelpskontor (OCHA)

Ukraina før krigen februar 2022

Etter uavhengigheten i 1991 etter Sovjetunionens oppløsning startet et nytt kapittel i Ukrainas historie. Korrupsjon, valgfusk, en haltende økonomi, mektige oligarker og en befolkning delt i synet på Russland eller EU som alliert har preget landet i snart 30 år.

Påstander og rapporter om økt militær mobilisering både på ukrainsk og russisk side førte til økt spenning i regionen i 2021.

Etter krigen i 2014 var det særlig i Luhansk, Donetsk og langs kontaktlinjen mot ukrainsk-kontrollert territorium de humanitære behovene er størst. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) rapporterer om flere tusen brudd på våpenhvileavtalene hver måned.

En kvinne fra Røde Kors og en eldre kvinne sitter på hver sin stol og snakker sammen.
Frivillige fra Røde Kors jobber hardt for å hjelpe de mest sårbare. (Foto: ICRC)

Landminer og eksplosiver, fattigdom, traumer, utrygghet og følgene av Covid-19-pandemien er blant årsakene til at 2,9 millioner mennesker trenger humanitær hjelp. Hjelpeoperasjonen er ICRCs 10. største med et budsjett for 2022 på 724 millioner kroner.

Røde Kors' innsats de siste åtte årene

Den internasjonale Røde Kors-komiteens (ICRC) appell for 2022 er på 73,6 millioner sveitsiske franc (724 millioner kroner) og utgjør den 10. største operasjonen for 2022. ICRCs hovedprioriteringer for 2022 er:

 • Dialog med partene om respekt for internasjonal humanitær rett.
 • Bedre tilgang til vann, sanitær, helse, utdanning økonomisk sikkerhet.
 • Bistå myndigheter med rettsmedisinske oppgaver og utdanning.
 • Bistå mennesker som har ikke vet hvor deres pårørende er økonomisk, juridisk, psykologisk eller på annet vis.
 • Bistå ukrainske myndigheter i sikre innsattes rettigheter, verdighet og leveforhold. Besøke fengslede i Luhansk og Donetsk.
 • Bistå Ukraina Røde Kors i deres humanitære arbeid.
 • ICRC har god tilgang i de ikke-myndighetskontrollerte områdene.
En frivillig fra Røde Kors tar hånden til en mann som smiler.
Røde Kors-bevegelsen støtter Røde Kors i Ukraina i deres viktige humanitære arbeid. (Foto: ICRC)

Utdanning i krise og konflikt

Røde Kors i Norge har de siste årene vært pådriver for å etablere utdanning i krise og konflikt som en ny prioritering i Bevegelsen. I Ukraina og andre land jobber vi nå sammen med nasjonalforeninger og ICRC med å sette eksempler for hvordan vi som bevegelse kan få til mer sammen i arbeidet med å sikre trygg og god utdanning til barn og ungdom som vokser opp med konflikt som bakteppe. Et viktig prinsipp er å sette barn og ungdom i sentrum for den humanitære innsatsen som angår dem selv som gjennom «Active Youth for Safer Schools» - prosjektet i Ukraina.

Relatert innhold

Røde Kors har opplevd en utrolig giverglede til arbeidet for menneskene som er rammet av krigen i Ukraina. Tre måneder etter krigen eskalerte oppsummerer vi arbeidet så langt.
Krigen i Ukraina har drevet flere millioner mennesker på flukt, både i og ut av landet. Deres historier handler om frykt, usikkerhet og sjokk – men også om omsorg fra helt ukjente mennesker.
De levde sine helt vanlige liv. Så kom krigen og på et øyeblikk endret alt seg. Møt Tetiana og Viktoriia som har kommet til Norge.