Europa

Frivillig redningsmannskap i utbombet landskap Vis bildetekst
Irpin Ukraina

Økonomiske nedgangstider, arbeidsledighet, migrasjon, konflikt, krig og økt fattigdom bidrar til at Europa opplever en økning i humanitære utfordringer.

Røde Kors jobber for en bedre hverdag for Europas mest sårbare. Det er knyttet stor bekymring til de siste årenes utvikling med økende fattigdom, konflikt og krig. Den økonomiske krisen som rammet verden høsten 2008 er fortsatt en vesentlig årsak. Den påfølgende krigen i Ukraina har forverret situasjonen ytterligere med store humanitære utfordringer og behov.

Landene vi jobber i

Rundt 19.000 sivile er registrert drept eller skadet. Nær 18 millioner mennesker trenger humanitær hjelp.
Konflikt, utfordringer med helsehjelp, klimaendringer og store meslingutbrudd rammer de mest sårbare i Georgia hardt.
Til tross for positiv økonomisk utvikling de to siste tiårene, er Moldova fortsatt blant de fattigste landene i Europa. En av fire lever i absolutt fattigdom.
Tusenvis av barn, eldre og andre sårbare grupper i Nordvest-Russland får ikke nok mat og mangler tilgang til grunnleggende helsetilbud.
Hellas er et av landene i Europa som mottar flest migranter og flyktninger, de fleste på vei mot Nord-Europa. På tross av nedgang i antall som kommer er det fortsatt mange som trenger hjelp.