Europa

Økonomiske nedgangstider, arbeidsledighet, migrasjon, konflikt og økt fattigdom bidrar til at Europa opplever en økning i humanitære utfordringer.

Røde Kors jobber for en bedre hverdag for Europas mest sårbare. Det er knyttet stor bekymring til de siste årenes utvikling med økende fattigdom. Den økonomiske krisen som rammet verden høsten 2008 er en vesentlig årsak. I tillegg til dette følger en rekke humanitære utfordringer og behov knyttet til den store migrasjonen til Europa. 

Land vi jobber i

Antall migranter og flyktninger til Bosnia-Hercegovina har økt kraftig i 2019.
Konflikt, utfordringer med helsehjelp, klimaendringer og store meslingutbrudd rammer de mest sårbare i Georgia hardt.
Hellas er et av landene i Europa som mottar flest migranter og flyktninger, de fleste på vei mot Nord-Europa. På tross av nedgang i antall som kommer er det fortsatt mange som trenger hjelp.
Fattigdom gjør at mange av innbyggerne i Belarus står uten grunnleggende helsetilbud. Flom og hetebølger oppstår hvert år og rammer de mest sårbare hardest.
Moldova er et av de fattigste landene i Europa. 11 prosent lever under fattigdomsgrensen hvorav 6 prosent i absolutt fattigdom.
Tusenvis av barn, eldre og andre sårbare grupper i Nordvest-Russland får ikke nok mat og mangler tilgang til grunnleggende helsetilbud.
Konflikten øst i Ukraina har krevd 13.000 menneskeliv. Mer enn 3 millioner mennesker trenger humanitær hjelp. Lite tyder på en løsning i nær fremtid.
Fattigdom og sosial ekskludering er blant de største utfordringene i Øst-Europa i dag. Barn er særlig utsatt. Som giver i Røde Kors hjelper du de som trenger det mest.