Ukraina: Dette gjør Røde Kors

Frivillige fra Polsk Røde Kors inne på et provisorisk og døgnåpent helsesenter Vis bildetekst
Polske Røde Kors-frivillige driver et døgnåpent helsesenter fra Przemysl jernbanestasjon sør i Polen for å hjelpe folk som flykter fra konflikten i Ukraina Foto: IFRC/Anette Selmer-Andresen

Midt i kampene som utfordrer det humanitære arbeidet, gjør Ukraina Røde Kors alt de kan for å hjelpe sine medborgere. Røde Kors i nabolandene tar imot menneskene som flykter over grensene.

Situasjonen i Ukraina er svært spent, farlig og vanskelig. Mange ukrainere har ikke vann eller strøm, og dårlig eller ingen telefontilkobling. De som har blitt rammet er først og fremst bekymret for egen familie og de prøver desperat å komme i kontakt med slektninger, men internettforbindelsen er dårlig. Folk søker sikkerhet i tilfluktsrom, ofte i timevis.

Hva gjør Røde Kors-bevegelsen?

Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) er tilstede i flere av de store byene hvor kamphandlingene skjer. I løpet av den åtteårige konflikten, har ICRC vært i Donbas og bistått befolkningen i regionen. ICRC er en av de største humanitære aktørene i Ukraina og har støttet Ukraina Røde Kors med både økonomisk og operasjonell støtte.

Situasjonen blir stadig verre, og de humanitære behovene eskalerer. Røde Kors i Norge er inne i Ukraina sammen med Røde Kors-bevegelsen.

Flere trailere med nødhjelp har kommet inn i Ukraina. Vi har oppskalerer innsatsen og mer nødhjelp er på vei inn i landet.

Hvite lastebiler med nødhjelp kjører gjennom port

> Se aktuelle saker for mer informasjon om vårt pågående arbeid i Ukraina

ICRC sender mer ressurser og personell inn i landet, og når sikkerhetssituasjonen tillater det kan vi rask oppskallere innsatsen. Ekstra personell, inkludert ansatte som jobber med medisinske behov, matdistrubisjon og nødhjelp, har sluttet seg til teamet ICRC allerede har i Ukraina – og ICRC forbereder seg på å sende inn ytterligere bemanning.

Også arbeidet langs grensene til Ukraina styrkes.

Hva gjør Røde Kors i Norge i Ukraina?

Til nå har Røde Kors i Norge sendt 5 nødhjelpsutsendelser med over 41 tonn utstyr til Ukraina. Blant annet kirurgisk forbruksmateriell for behandling av krigsskadde (i samarbeid med Helsedirektoratet), førstehjelpsutstyr og pleiemateriell, tepper, senger, bårer, varmeovner, såpe, utstyr til nyfødte, varme klær, og bekledning for sykehuspersonell. I tillegg er det sendt både lagerhaller, biler og utstyr for å sikre tilgang på vann.

Det er stort behov for utstyr og materiell til å behandle krigsskadde og dette har blitt levert til sykehus øst i Ukraina. 

I distriktene Ternopil og Khmelnytskyj vest i Ukraina etableres nå 20 mobile helseklinikker. Disse skal styrke helseinnsatsen i et område som har tatt imot veldig mange internt fordrevne. De mobile helseklinikkene skal ha en lege, sykepleier, jordmor, psykolog og en førstehjelpsinstruktør. 

Røde Kors i Norge har også sendt 17 delegater som jobber sammen med internasjonale Røde Kors og Røde Kors-foreninger i Ukraina og i nabolandene.  

I tillegg til denne direkte innsatsen, støtter Røde Kors i Norge nødhjelpsinnsatsen gjennom andre samarbeidspartnere i Røde Kors-bevegelsen. 

Hva gjør Ukraina Røde Kors i Ukraina?

Ukraina Røde Kors er aktive i hele landet og har 24 regionalkontor og 280 lokalforeninger. Antall frivillige har økt kraftig siden krigen startet og det er i dag 10.000 frivillige i Røde Kors i Ukraina.

  • Ukraina Røde Kors har delt ut over 400 tonn nødhjelp, inkludert mat, sengetøy, tepper, telt, vann og hygieneartikler over hele landet.
  • De har bistått i evakueringer, og har åpnet krisesentre for midlertidige opphold.
  • De har også etablert flere distribusjonssentre hvor de deler ut blant annet mat, vann, sengetøy og klær.
  • Ukraina Røde Kors fortsetter å yte førstehjelp og holder førstehjelpskurs for sivile.
  • Frivillige gir også psykososial støtte, transporterer mennesker til sykehus, hjelper til å gjenopprette kontakt mellom  familiemedlemmer, og leverer humanitær hjelp til mennesker som oppholder  seg  i  tilfluktsrom, på helseinstitusjoner og midlertidige overnattingssteder for internt fordrevne.

Frivillige i ulike deler av landet gjør det de kan for å hjelpe de som er rammet av krigen. De distribuerer klær, mat og tilbyr overnatting. De forsøker også å evakuere de som ikke har kommet seg i sikkerhet. Logistikksystemer er nede, og sykehus og ambulanser har blitt ødelagt flere steder.

Frivillige og ansatte i Ukraina Røde Kors har i likhet med resten av befolkningen selv måttet søke dekning fra kamphandlingene. Det gjør det humanitære arbeidet vanskelig. Men de ansatte og frivillige gjør alt de kan, der de kan.

Hva gjør landene som grenser til Ukraina?

Flere av nasjonalforeningene i nabolandene har opprettet innsamlingsaksjoner for å støtte nødhjelpsresponsen. Mange flyktninger har krysset grensene, og nasjonalforeninger bistår med mottak av disse, samt førstehjelp, psykososial førstehjelp, transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne, støttetjenester, og familiegjenforeningstjenester.

Velg land

Polen Røde Kors

Polen Røde Kors beskriver en stor humanitær krise og organiserer bistand til ukrainske borgere som er berørt av krigen. Over 2,7 millioner flyktninger har krysset grensen til Polen, og Røde Kors jobber ved flere mottakssentre ved grensen.

Polen Røde Kors støtter arbeidet med midlertidig innkvartering for flyktninger. De har utstyr (feltsenger, soveposer, tepper, personlige hygieneprodukter) og har lang erfaring med å gi humanitær hjelp. Polen Røde Kors er også klar til å delta i organiseringen av en humanitær bistandskonvoi om nødvendig. 

Slovakia Røde Kors  

‎Slovakia Røde Kors bistår i samarbeid med myndighetene nær flere grenseoverganger. Frivillige og ansatte hjelper til ved grensen til Ukraina – med førstehjelp, i transport av personer med nedsatt funksjonsevne, barnevennlig oppholdssted, tilrettelegging for undervisning og registrering av flyktninger.

Ungarn Røde Kors

Romania Røde Kors

Flere titalls tusen flyktninger har allerede krysset grensen til Romania. Majoriteten  har et sted å bo, ofte hos slektninger eller bekjente. Det jobbes med å få sendt tepper og mat over grensen til Ukraina. De har igangsatt oppsporingstjenesten på grensen og gir telefonkort til de som trenger det.

Litauen Røde Kors

Røde Kors i Litauen er forberedt på å ta imot flere flyktninger som trenger husly. De tilbyr nødhjelp som mat, hygieneprodukter, utstyr til barn og simkort. Våre litauiske kolleger tilbyr også juridisk bistand og jobber med oppsporingstjenesten.

Slovenia Røde Kors  

I Slovenia er Røde Kors i gang med innsamlingsaksjon og de har gitt av sitt katastrofefond til det pågående arbeidet for den ukrainske befolkningen.

Russland Røde Kors

Russland Røde Kors har åpnet en hjelpetelefon og de har begynt pengeinnsamling for å støtte nødhjelpsresponsen. Russland Røde Kors hjelper menneskene som har kommet over grensen med nødhjelp, helsehjelp, psykosisial støtte og tilbyr oppsporingstjenesten.

Mange flyktninger fra krigen i Ukraina har ankommet Norge. Røde Kors i Norge er i gang med aktiviteter for trygg mottakelse. I tillegg øker vi nå kapasiteten på eksisterende integreringsaktiviteter.