Ukraina: Dette gjør Røde Kors

Frivillige fra Polsk Røde Kors inne på et provisorisk og døgnåpent helsesenter Vis bildetekst
Polske Røde Kors-frivillige driver et døgnåpent helsesenter fra Przemysl jernbanestasjon sør i Polen for å hjelpe folk som flykter fra konflikten i Ukraina Foto: IFRC/Anette Selmer-Andresen

Midt i kampene som utfordrer det humanitære arbeidet, gjør Ukraina Røde Kors alt de kan for å hjelpe sine medborgere. Røde Kors i nabolandene tar imot menneskene som flykter over grensene.

Situasjonen i Ukraina er svært spent, farlig og vanskelig. Mange ukrainere har ikke vann eller strøm, og dårlig eller ingen telefontilkobling. De som har blitt rammet er først og fremst bekymret for egen familie og de prøver desperat å komme i kontakt med slektninger, men internettforbindelsen er dårlig. Folk søker sikkerhet i tilfluktsrom, ofte i timevis.

Siden krigen eskalerte har...

 • Røde Kors-bevegelsen gitt nødhjelp til 3,6 millioner mennesker. 
 • 9.2 millioner mennesker fått bedret tilgangen på vann. 
 • over 200.000 menneskermottatt pengstøtte gjennom Røde Kors.
 • over 350.000 mennesker fått helsehjelp gjennom Røde Kors-innsats. 
 • 521 nødhjelpseksperter blitt sendt til Ukraina og nabolandene.  
 • 47 Røde Kors nasjonalforeninger vært involvert i responsen. 
 • over 2.000 lokalforeninger i Røde Kors vært direkte involvert i innsatsen. 

Hva gjør Røde Kors-bevegelsen?

Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) er tilstede i flere av de store byene hvor kamphandlingene skjer. I løpet av den åtteårige konflikten, har ICRC vært i Donbas og bistått befolkningen i regionen. ICRC er en av de største humanitære aktørene i Ukraina og har støttet Ukraina Røde Kors med både økonomisk og operasjonell støtte.

Røde Kors sin innsats i Ukraina siden krigen eskalerte:

 • Over 2 millioner mennesker har fått grunnleggende nødhjelp. 
 • 8.000 Røde Kors-frivillige er involvert i innsatsen i Ukraina. 
 • 50.000 mennesker som bor i sentre for internt fordrevne har fått hjelp. 
 • 220.500 mennesker har fått hjelp til transport eller evakuering. 
 • 10.000 mennesker har blitt eskortert ut av farlige områder av Røde Kors. 
 • 52.750 mennesker har fått førstehjelpstrening. 
 • 5.300 hjem har blitt reparert. 
 • Over 100.000 mennesker har mottatt pengestøtte/kontant nødhjelp. 
 • 5.000 mennesker som er fratatt sin frihet har fått hjelp. 
 • 1.615 familier har fått informasjon om hvor deres kjære er. 

Situasjonen blir stadig verre, og de humanitære behovene eskalerer. Røde Kors i Norge er inne i Ukraina sammen med Røde Kors-bevegelsen.

Flere trailere med nødhjelp har kommet inn i Ukraina. Vi har oppskalerer innsatsen og mer nødhjelp er på vei inn i landet.

Hvite lastebiler med nødhjelp kjører gjennom port

> Se aktuelle saker for mer informasjon om vårt pågående arbeid i Ukraina

ICRC sender mer ressurser og personell inn i landet, og når sikkerhetssituasjonen tillater det kan vi rask oppskallere innsatsen. Ekstra personell, inkludert ansatte som jobber med medisinske behov, matdistrubisjon og nødhjelp, har sluttet seg til teamet ICRC allerede har i Ukraina – og ICRC forbereder seg på å sende inn ytterligere bemanning.

Også arbeidet langs grensene til Ukraina styrkes.

Hva gjør Røde Kors i Norge i Ukraina?

Til nå har Røde Kors i Norge sendt 5 nødhjelpsutsendelser med over 41 tonn utstyr til Ukraina. Blant annet kirurgisk forbruksmateriell for behandling av krigsskadde (i samarbeid med Helsedirektoratet), førstehjelpsutstyr og pleiemateriell, tepper, senger, bårer, varmeovner, såpe, utstyr til nyfødte, varme klær, og bekledning for sykehuspersonell. I tillegg er det sendt både lagerhaller, biler og utstyr for å sikre tilgang på vann.

Det er stort behov for utstyr og materiell til å behandle krigsskadde og dette har blitt levert til sykehus øst i Ukraina. 

I distriktene Ternopil og Khmelnytskyj vest i Ukraina etableres nå 20 mobile helseklinikker. Disse skal styrke helseinnsatsen i et område som har tatt imot veldig mange internt fordrevne. De mobile helseklinikkene skal ha en lege, sykepleier, jordmor, psykolog og en førstehjelpsinstruktør. 

Røde Kors i Norge har også sendt 17 delegater som jobber sammen med internasjonale Røde Kors og Røde Kors-foreninger i Ukraina og i nabolandene.  

I tillegg til denne direkte innsatsen, støtter Røde Kors i Norge nødhjelpsinnsatsen gjennom andre samarbeidspartnere i Røde Kors-bevegelsen. 

Hva gjør Ukraina Røde Kors?

Ukraina Røde Kors er aktive i hele landet og har 24 regionalkontor og 280 lokalforeninger. Antall frivillige har økt kraftig siden krigen startet og det er i dag 10.000 frivillige i Røde Kors i Ukraina.

 • Ukraina Røde Kors har delt ut over 400 tonn nødhjelp, inkludert mat, sengetøy, tepper, telt, vann og hygieneartikler over hele landet.
 • De har bistått i evakueringer, og har åpnet krisesentre for midlertidige opphold.
 • De har også etablert flere distribusjonssentre hvor de deler ut blant annet mat, vann, sengetøy og klær.
 • Ukraina Røde Kors fortsetter å yte førstehjelp og holder førstehjelpskurs for sivile.
 • Frivillige gir også psykososial støtte, transporterer mennesker til sykehus, hjelper til å gjenopprette kontakt mellom  familiemedlemmer, og leverer humanitær hjelp til mennesker som oppholder  seg  i  tilfluktsrom, på helseinstitusjoner og midlertidige overnattingssteder for internt fordrevne.

Frivillige i ulike deler av landet gjør det de kan for å hjelpe de som er rammet av krigen. De distribuerer klær, mat og tilbyr overnatting. De forsøker også å evakuere de som ikke har kommet seg i sikkerhet. Logistikksystemer er nede, og sykehus og ambulanser har blitt ødelagt flere steder.

Frivillige og ansatte i Ukraina Røde Kors har i likhet med resten av befolkningen selv måttet søke dekning fra kamphandlingene. Det gjør det humanitære arbeidet vanskelig. Men de ansatte og frivillige gjør alt de kan, der de kan.

Hva gjør landene som grenser til Ukraina?

Flere av nasjonalforeningene i nabolandene har opprettet innsamlingsaksjoner for å støtte nødhjelpsresponsen. Mange flyktninger har krysset grensene, og nasjonalforeninger bistår med mottak av disse, samt førstehjelp, psykososial førstehjelp, transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne, støttetjenester, og familiegjenforeningstjenester.

I Polen, Slovakia, Ungarn, Belarus, Russland og Moldova har over 100.000 frivillige bidratt i innsatsen for å hjelpe berørte. 

Her er noen eksempler. 

 • I Polen har 483.783 mennesker har fått grunnleggende nødhjelp. 
 • I Slovakia har 25.722 mennesker fått hjelp til å gå gjennom offisielle prosedyrer i landet. 
 • I Ungarn har 22.672 mennesker fått hygienepakker. 
 • I Belarus har 3.506 mennesker fått psykososial støtte. 
 • I Russland har 85.000 mennesker fått grunnleggende nødhjelp. 
 • I Moldova har 3.800 mennesker fått hjelp til midlertidig overnatting. 

(Tallene viser innsatsen til Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger og det internasjonale Røde Kors, i Ukraina og berørte naboland i tidsrommet februar til mai.) 

Mange flyktninger fra krigen i Ukraina har ankommet Norge. Røde Kors i Norge er i gang med aktiviteter for trygg mottakelse. I tillegg øker vi nå kapasiteten på eksisterende integreringsaktiviteter.