Midtøsten og Nord-Afrika

En stor andel av verdens flyktninger og internt fordrevne lever i Midtøsten og Nord-Afrika. Flere land opplever vedvarende konflikt og urolighet, og de humanitære behovene er store.

Mangler helsetilbud og vann 

Helsetilbudet i mange av landene i regionen er svekket eller fraværende. I land som Syria, Irak, Libya og Jemen er vanninfrastruktur som vannpumpestasjoner og generatorer for å drifte disse ofte ødelagt på grunn av krig.  Sivile rammes av pågående kamphandlinger i Syria, Jemen og Libya, og barn er spesielt utsatt. Mange er avhengig av humanitær hjelp for å overleve.  Norges Røde Kors’ hovedfokus i Midtøsten og Nord-Afrika er derfor helse og vann.

Land vi jobber i

Irak er preget av tiår med konflikt og ustabilitet. Millioner av mennesker flyktet som følge av kamphandlinger og konflikt i perioden fra 2014 - 2017. Mange er fortsatt fordrevet fra sine hjemsteder.
Som følge av krigen i Syria har Libanon tatt imot 1,5 millioner flyktninger. Samtidig har den politiske og økonomiske situasjonen i Libanon kollapset, og millioner har behov for humanitær hjelp.
Situasjonen i Jemen blir ofte omtalt som den verste menneskeskapte humanitære katastrofen. Over åtti prosent av befolkningen har behov for humanitær hjelp. Det tilsvarer 24 millioner mennesker.
Etter over et tiår med krig i Syria er store deler av landet lagt i grus, og behovet for hjelp er omfattende. Folk mangler mat, vann og medisinsk hjelp.
Tyrkia er landet som har tatt imot flest flyktninger i verden.
Libya har opplevd over ti år med politisk ustabilitet og væpnet konflikt. De humanitære behovene er enorme.