Midtøsten

4 av 10 av verdens flyktninger og internt fordrevne lever i Midtøsten. Konfliktene i Syria, Irak og Jemen stod alene for halvparten av økningen i internt fordrevne i 2015.

Selv om de fleste landene i Midtøsten er mellominntektsland, er det store forskjeller mellom fattige og rike. Fattige har i liten grad tilgang til helsetjenester, rent vann og utdanning - enten fordi de ikke har råd til å betale for dette, fordi infrastrukturen ikke er utbygd eller fordi de ikke har lov til å reise til områdene der disse tjenestene finnes. Røde Kors' hovedfokus i Midtøsten er derfor helse i lokalsamfunn.

Tusener av mennesker er på flukt fra urolighetene i Irak. Familier er splittet, mange har ikke annet enn det de står og går i. Det er mangel på mat, vann og medisiner. Røde Kors er klare til å hjelpe!
Libanons befolkning har økt med nesten 30 prosent de siste fire årene. 1,5 millioner flyktninger fra Syria har skapt et stort press på helse, utdanning og jobber.
Konflikten mellom Israel og Palestina er den eldste i Midtøsten. Gjenoppbyggingen av Gaza går sakte, og fortsatt er de humanitære behovene store.
Nøden og behovet for hjelp øker hver dag, og situasjonen i Aleppo og flere andre steder er nå svært kritisk. Mangelen på mat, vann og medisinsk hjelp er prekær.
Den brutale konflikten i Jemen har pågått i flere år, og det er særlig barna som får sine liv ødelagt.